Stop-fange til seminardag

I forbindelse med vores valgfag sundhedsfremme og bevægelse, har vi i vores gruppe valgt at fusionere en aktivitet som er en kombination af stopdans og fangeleg. Vi har valgt at kalde aktiviteten stop-fange. Stop-fange er en bevægelsesaktivitet, som understøtter deltagernes sociale kompetencer, deres mentale sundhed og bidrager til fællesskab.

Målet for aktiviteten:

Målet for aktiviteten er, at pædagogerne skal motivere børnene, så de oplever glæde og nysgerrighed ved at bevæge sig til stop-fange. Derudover er det også et mål, at børnene får styrket deres motoriske og sociale kompetencer og få inkluderet alle børn på forskellige måder og se, hvordan børnegruppen, samt det enkelte barn, fungerer socialt. Det er vigtigt for børn at opleve glæde og nysgerrig ved bevægelse, da det styrker børns selvværd og trivsel (Sundhedsstyrelsen 1, 2005). Børn med godt selvværd er bedre til at håndtere oplevelser af succes og nederlag, hvilket er med til at øge børns livskvalitet og trivsel.

Dette skal bruges for at lave aktiviteten:

  • Deltagere
  • Musik – fra musikafspiller eller lign.
  • Bånd til det antal deltager, som skal være med i aktiviteten

Der er forskellige rammefaktorer, som kommer til udtryk ved aktiviteten Ift. de fysiske rammer, kan banen udføres indendørs i form af en hal eller et rum, eller udendørs på en fodboldbane, hvor igangsætteren selv opstiller banen med kegler eller lign. alt efter vejret og hvad der er hensigtsmæssigt.

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktiviteten går ud på at man til at starte med skal finde en fanger, som skal forsøge at fange de andre deltagere i mens der afspilles musik. For at tydeliggøre fangeren skal man bære et farvet bånd, når musikken stopper, skal fangeren stå stille og må ikke bevæge sig ligesom i stopdans. De resterende deltager kan fortsætte med at løbe rundt, hvilket giver dem muligheden for at undvige at blive fanget, dvs. at det kun er fangeren der skal stå helt stille når musikken stopper, når musikken så starter igen, må fangeren atter løbe videre og fange de andre ligesom i fangeleg. Bliver en deltager selv fanget får man et farvet bånd og bliver derfor selv til en fanger, på den måde udvikles aktiviteten således at der kommer flere og flere fangere. Aktiviteten kan justeres efter målgruppe og kompetencer.

Tiltag/justeringer

For at hæve sværhedsgraden kan man tilføje redskaber eller udfordringer som f.eks. at sætte remedier ind på banen, som deltagerne skal undvige. Opstår der et tidspunkt med mange fangere, kan pædagogen indføre en ny regel om, at de skal holde i hånd og danne en kæde, så det bliver sværere at fange de resterende i aktiviteten. Man kan også lave en anden justering i aktiviteten, hvor man bruger musikken omvendt, så det bliver sådan, at fangeren kun må fange, når musikken stopper.

Pædagogisk bagdør:

En pædagogisk bagdør giver deltagerne mulighed for at deltage i aktiviteten på forskellige vilkår. Dette kunne for eksempel være, at en deltager kan være med til at styre musikken, der er mulighed for at stå og observere lege – evt. udlevere bånd til fangerne. Føler/ kan en deltager ikke være med, er der mulighed for at kunne stå som en forhindring på banen.

 

Udarbejdet af:
Mikkel Horsted, Mischa S. Greve, Nanna Hülsen, Sofie K. Christensen & Stine F. Thonesen

puce17-sb04
puce17-sb04