Stop motion aktivitet på seminardagen

Beskrivelse af aktivitet

I vores aktivitet, vil vi lade folk forme deres egen korte historie, gennem stop motion. Vi vil medbringe forskellige materialer, så de kan bygge deres egen lille kulisse, og en iPad, til at tage billederne til deres stop motion. 

Vi håber at dette vil udfordre folk, både på deres tekniske evner, men også deres kreative evner. 

Man kan med fordel indføre et element om baggrundslyd, eller greenscreen til baggrund, hvis nogen har let ved det eller bliver hurtigt færdige. 

Vores erfaring

Vi har alle i gruppen prøvet at arbejde med stop motion, da det var en af vores portfolio opgaver. Derudover har Mikkel og Milan erfaring med greenscreen, og kan understøtte det, hvis der er nogen som har lyst til at udfordre sig med det. 

Faglig begrundelse

Vi har flere “sværhedsgrader” i vores aktivitet, i form af green screen eller lyd. Dette stemmer overens med Csikszentmihalyi, og hans begreb flow. Vi vil altså prøve at bevæge os igennem cirklen mellem evne og sværhedsgrad, så de hele tiden er i flow og er tilstrækkeligt udfordret. 

I dagtilbudsloven Kapitel 2 Stk. 5. står der;

“Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud. Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.”

På grund af den bro der bliver bygget mellem en store-gruppe i en børnehave og , giver det mening også at kigge på hvad der forventes af børnene i en børnehaveklasse. EMU har 6 kompetencemål, der forventes af et barn der har gennemført børnehaveklassen. En af dem er “Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama”.

Vi mener at det at sætte sin egen kulisse og mini teater op, i form af stop motion, dækker godt ind over dette kompetencemål, da der både er billede og drama. Vi har også et højere niveau, hvor man kan have stemningsmusik eller andet, sat til sin historie.

Æstetiske læreprocesser opstår også ved brug af de digitale medier. Der kan findes æstetiske virksomheder ved brug af iPads eller computere, hvor børns kreativitet og fantasi kan udfoldes. Vi mener at der er mange muligheder ved brug af digitale medier, og brugerne af de digitale medier ikke nødvendigvis er begrænset, tværtimod. Det handler om hvordan pædagogen rammesætter legen/aktiviteten. 

Vi er opmærksomme på begrænsningerne i vores aktivitet, da vi forbeholder os retten til at udvælge materialer for dem der skal afprøve vores aktivitet. Malcolm Ross og hans teori bliver beskrevet i bogen “Æstetik og læring”. Her beskrives hvordan materialerne vi bruger til at skabe påvirker vores kreativitet ifht. hvad der umiddelbart er muligt med det udvalgte materiale. 

Dagens program for seminar dagen

Vi præsenterer kort hvad vi har været igennem i dette modul, og hvad vi har leget med. Dernæst introducerer vi folk til vores aktivitet. Aktiviteten er at folk bliver delt ind i mindre grupper, og selv skal lave en lille stop motion film, med hjælp fra os. Vi har alle materialerne, og guider folk til at bruge den app de skal benytte. 

Materialer

IPad og efter hvor mange mennesker der kommer

Stop motion app 

Stativer til iPads 

Modellervoks

Pap

Maling

Lego

Litteratur

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210015#id2748a48c-8d08-4491-853c-2cc3dce053b0

 

Æstetik og Læring – En grundbog i æstetiske læreprocesser Merete Sørensen & Bennyé D. Austring

 

Jessen, C & Karoff, H. (2014). Tekster om leg, kap. 12. om begrebet flow

 

Gruppe 2: Milan, Mikkel, Line og Marie
puce17-md02
puce17-md02
puce17-md02