Aktivitet: Stopmotion – Lego

 

Materialer:

  • IPad herunder appen (Stop Motion Studio)
  • Lego
  • Stativ

Beskrivelse af aktiviteten:

–  Aktiviteten er at udføre en stopmotion film. Der kan laves vidt forskellige slags stopmotion film, men vi har valgt at anvende Lego til denne aktivitet. Der er nogle krav til før man kan begynde at lege med appen, der skal først og fremmest bygges noget Lego. Først derefter skal der udarbejdes en lille kortfilm, hvor en handling skal være til stede. Børnene får mulighed for at bruge deres fantasi og deres kreativitet kommer på spil. Herunder lære børnene at anvende iPadens funktioner i at kunne lave en stopmotion film. Her kan de også lære hvordan man bl.a. indsætter/indspiller lyd og evt. musik og bagrund osv.

Målet er at brugerne viser interesse for aktiviteten og er engeret til at kunne udføre en kortfilm/historie i fælleskab med de voksne/børnene. Herunder er målet også at børnene lære at anvende Stopmotion appen til at kunne udarbejde en film via dets funktioner. F.eks. at indspille/indsætter lyd, bagrund, musik, og m.m.

Beskrivelse af aktiviteten i praksis:

–  Vi har afprøvet vores aktivitet i en SFO med årgang 0-3 klasse. Her var formålet at børnene fik et kendskab til den digitale kultur samt anvendelsen af digitale redskaber. I vores afprøvning havde vi en gruppe af 5 børn, som i fælleskab byggede Lego biler, huse og veje. Derefter blev der fordelt nogle roller til hvem der styrede Lego bilerne og hvem der anvendte appen til at tage billeder.

Børnene fik undervejs vejledning i appen funktioner, og lykkedes derefter med at anvende appen uden problemer. Vi oplevede at børnene syntes det var sjovt og spændene at bruge iPad til at filme det man havde bygges og lave en historie ud af. Derudover oplevede vi at nogle af børnene før havde lavet stopmotion før, og at de syntes det var nemt og sjovt at lave i SFO.

Faglig begrundelse:

–  Ud fra Undervisningsministeriet (UVM) nævner de at; ”Børn og unge skal opbygge digitale kompetencer og dannelse, så de fra en tidlig alder bliver rustet til at begå sig i den digitale virkelighed.” Dette stemmer meget i overens med at børnene lære at anvende de digitale redskaber som iPad, og lære at navigere og forstår de funktioner der er i appen ”stopmmotion” Børnene får i denne tidlig alder en bedre forståelse af den digitale kultur og bliver derfor også digitalt dannet i brugen af iPad og dets funktioner.

Dagens program for Seminariedagen:

Der vil være et oplæg omkring anvendelse af ”Stop Motion Studio” appen, og herunder hvad kravene er til aktiviteten. Derefter vil aktiviteten igangsættes, hvor der er mulighed for at guide/vejlede til dem der har brug for det. Undervejs vil der være nogle refleksioner over aktiviteten.

 

Gruppe 6: Bilal og Irfan

 

Litteratur:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/it-i-undervisningen
pucf17-md01
pucf17-md01