VK – Blogindlæg – Stopdans og interkulturel kompetence blandt pædagoger:

Vi har foretaget os en intervention på fritidshjemmet 8’eren, beliggende i Grantoften Ballerup. Her har vi efter feltarbejde og på baggrund af empirisk data og teori udformet en intervention, der skal understøtte udviklingen af interkulturel kompetence blandt pædagoger og børn. Fritidshjemmet 8’eren er beliggende i Grantoften Ballerup i et område der bærer præg af multikulturelle befolkningsgrupper, der i fællesskab er med til at skabe den unikke kultur der eksisterer i Grantoften. I denne intervention/aktivitet er det vores mål at understøtte børnenes udvikling af interkulturel kompetence via at præsentere dem for musik fra hele kloden. Det er sandsynligt at de vil komme til at høre noget, de kan genkende individuelt, men de vil også blive udsat for lyde, rytmer, sprog og toner som de ikke har mødt før. På denne måde vil børnene i bedste udfald kunne se sig selv i aktiviteten og samtidig få den kulturelle horisont udvidet.

Vi ønsker at skabe en aktivitet, hvor alle deltagere føler sig inkluderet og en del af fællesskabet. Vi ser børnene som et samlet hold, og det er afgørende, at alle er engagerede. Det er vores håb, at alle bliver involveret og inkluderet, hvilket resulterer i en positiv og konstruktiv følelse af fællesskab for alle deltagerne. Måden hvorpå vi tænker at aktiviteten skal være mere inkluderende end blot en “normal” stopdans, er ved at have en playliste der afspejler kulturel diversitet gennem numre udvalgt fra lande som er repræsenteret i institutionen og lande som ikke er repræsenteret.

Hvorfor har vi lavet denne intervention?

Interkulturel kompetence er en nødvendighed for, at man som menneske kan sætte sig ind i andres forståelse af verden og tænke abstrakt. Det er ikke muligt at opnå en bredere viden hvis ikke man er villig til at indgå i dialog med andre mennesker på en åben og anerkendende måde (Jensen, 2014)​​. I kraft af at man opnår denne viden som pædagog får man indsigt i hvilke problematikker det enkelte individ møder i deres hverdag, og får derfor mulighed for at indgå i dialoger der skaber dybere relationer og med det evnen til at minimere eksklusionsprocesser i børnegruppen (ibid).

Mål:

Målet med aktiviteten er at udvide børnenes kulturelle horisont gennem musik, hvorved vi ønsker at se nogle børn have en vis genkendelighed og dermed skabe motivation i børnegruppen. Et andet mål er at sikre, at alle børnene deltager og føler sig inkluderet i et fællesskab. Desuden ønsker vi at skabe en atmosfære, hvor børnene kan fordybe sig i legen og komme i en tilstand af flow, hvor de glemmer tid og sted.

Intro til aktiviteten:

Vi gik til aktiviteten med formålet af, at alle der ville være med skulle have lov til dette. Derfor endte vi også med et deltagerantal på 23. Målgruppen er 0. – 3. klasse, da aktiviteten blev udført i et fritidshjem med netop denne målgruppe. Rammerne for aktiviteten var egentlig ikke mere avanceret end at vi ønskede en sal eller udendørsområde med meget plads og så en højtaler til musikken.

Vores observation fra interventionen:

Da vi udførte aktiviteten, lagde vi til at starte med, mærke til at børnene hurtigt opdelte sig i grupper med dem de normalt er sammen med på SFO’en, da musikken startede. Dette snakkede vi om at kunne være et tegn på nervøsitet. Da musikken havde kørt noget tid og børnene så småt begyndte at danse, kunne vi se at de begyndte at løsne sig mere op, hvorved de begyndte at interagere mere med de andre. Vi oplevede hurtigt at børnegruppen blev mere harmonisk og derfra havde en større motivation fordi den musik vi satte på, var noget de kunne genkende gennem medier som TikTok og instagram. Derefter begyndte vi at sætte sange på fra forskellige steder af verden og her kunne vi hurtigt se en ændring i børnegruppen, da det ikke nødvendigvis var musik som alle kendte og dermed var det “svært” at danse til. Vi satte nogle forskellige sange på, og når vi satte noget på som de havde hørt før, så vi automatisk en ændring i hvordan børnene reagerede positivt og hvordan motivationen fra børnene for aktiviteten hurtigt ændrede sig. Resten af aktiviteten forløb ganske fint uden problemer og vi snakkede med børnene efter, hvor de gav til at kende at de synes det havde været sjovt. Andre har efter det spurgt om vi ikke kunne høre den sang der blev sat på til stopdans, som normalt ikke var noget de ville høre.

 

Andreas, Rune & Alexander – Puce21-ki04
puce21-ki04
puce21-ki04