Stopmotionfilm med børnehavebørn

Vi har arbejdet med at lave stopmotionfilm med børn i alderen 4-5 år. Formålet med at udarbejde en stopmotionfilm med den målgruppe er at understøtte børnenes indbyrdes samarbejde og kommunikation. Det handler samtidig om at introducere børnene for andre medier at udtrykke sig igennem end de er vant til og på den måde understøtte en skabende proces.

Materialer

  • Ipad
  • Stopmotion-program (f.eks. iStopmotion)
  • Figurer (f.eks. modellervoks, LEGO, hjemmelavede papfigurer)
  • Et stativ til Ipad’en

 

Fremgangsmåde

Forberedelse:

Som forberedelse sikres at Ipad’en har tilstrækkeligt med strøm og at de relevante apps er installeret, der findes materialer i form af figurer frem og de sættes frem til børnene. Hvis man vælger at børnene selv skal lave deres figurer, kan man med fordel sætte tid af til dette en af dagene forud for aktiviteten.

Selve aktiviteten:

Som introduktion til aktiviteten kan man vise børnene en Stopmotionfilm for at give dem inspiration til teknik og udførelse.
Lad børnene eksperimentere med appen og teknikken, så de får kendskab til, hvordan de skal bruge den – hvor trykker man ”play” og hvordan starter man en ny film?
Når børnene har leget lidt med programmet, skal de i gang med at filme den rigtige film. Man kan vælge at give børnene frit spil i forhold til filmens handling eller man kan have en fortælling/historie med til børnene som de skal forsøge at udtrykke gennem filmen.
Det er vigtigt at tænke over, hvordan man positionere sig under aktiviteten. Man kan for eksempel vælge at indtage en observerende rolle, hvor man lader børnene styrer og står til rådighed når de har spørgsmål eller brug for hjælp. Man kan også vælge en mere styrende rolle, som rammesætter aktiviteten for børnene og guider dem igennem forskellige forudbestemte opgaver.

Afslutning:

Når børnene er færdige med at filme, kan i med fordel se filmen sammen og tale om, hvordan børnene oplevede processen.

Refleksioner

Det er vigtigt at reflektere over, hvilke børn man vælger at udføre aktiviteten med, både angående alder og udviklingsniveau. Det kan have betydning for, hvilken position man tager og hvordan man rammesætter aktiviteten. Nogle børn trives bedst med rammer og en tydelig voksen som er støttende i processen. Andre børn trives godt med mere frie rammer og formår selv at agere og styre en aktivitet. Hvis man har til formål at understøtte børnenes indbyrdes samarbejde er dette en aktivitet, hvor børnene kan øve sig i at hjælpe hinanden og lære fra sig.

En analysemodel som for eksempel LOOP-modellen kan bruges til at forberede, rammesætte og reflektere over aktiviteten. Modellens punkt ”rammer” kan man benytte til at skabe et overblik over, hvordan man vil sætte rammer, hvordan man gør det rent praktisk, samt reflektere over, om det gik som forventet.

Lavet af Hatidza, Sanela og Katrine

puce18-md01
puce18-md01