Vi har valgt at arbejde med æstetiske læreprocesser inden for stopmotion. Stopmotion er en teknik, hvor man tager en række billeder, hvor motivet/kameraet rykker sig lidt for hvert billede, som ender ud i en film. På den måde kan man sætte stillestående objekter i bevægelse. Vi vil igangsætte en børnegruppe i SFO-tiden, hvor målet er, at de gruppevis får skabt en lille film ved brug af iPads. Ikke alle børnene har kendskab til teknikken inden for stopmotion, og vi starter derfor ud med en introduktion i form af samtale omkring deres erfaringer og forforståelser heraf. Vi vil i introduktionen vise eksempler på stopmotion-film for at skabe inspiration og impuls hos børnene. Ved igangsættelsen vil vi gøre brug af storyboards, som et middel til tilrettelæggelse af filmenes handlingsforløb. Ideen med storyboards er, at børnene i fællesskab i mindre grupper planlægger og visualiserer deres bud på en handling. Boardet består af tomme firkanter med tilhørende tomme linjer, hvor børnene kan tegne samt skrive stikord til handlingen.  Aktiviteten kan differentieres alt efter målgruppe og sværhedsgrad. Vi vil arbejde med benspænd, der både er med til at skabe overskuelighed og rammesætning, samt giver grobund for kreativitet og fantasi. Begrebet benspænd er en teknik, der begrænser frihedsgraden ved, at der stilles nogle krav til aktiviteten. Når vi arbejder med stopmotion-film, kan benspændene eksempelvis omfatte længden af filmen, emnet, indholdet, visuelle effekter, lyd m.m.  Da vi er begrænset på tid til seminardagen, er det ikke produktet, men derimod en reflekterende debat omkring elevernes udbytte af aktiviteten, der er i fokus. Vi vil derfor udelade dele af processen og præsentere de studerende for centrale fragmenter af vores aktivitet.

Vi har gjort os tanker omkring brug af iPads og ønsker at igangsætte en meningsfuld pædagogisk aktivitet, hvor børnene udtrykker sig æstetisk gennem digitale medier. Inden for værkstedspædagogikken er digitale medier ikke et lige så anvendt medie som eksempelvis ler, maling, syning etc., og der er ligeledes forskellige holdninger til de digitale medier og brugen af disse. Vores ønske er at få et positivt indblik i de digitale medier samt gøre opmærksom på, hvad man også kan bruge dem til ifb. med æstetiske læreprocesser. Lotte Nyboe argumenterer for vigtigheden af digital dannelse og produktion i skolen, eftersom det er en kulturelt udbredt udtryksform. Nyboe nævner at børn i høj grad benytter sig af den digitale kommunikationsform, og derfor er det vigtigt at give dem kompetencer inden for det digitale område (“Digital dannelse og kognitive processer” af Lotte Nyboe).

Af:
Nynne Toldam, Annika Holm-Hansen og Maria Lærke Sørensen (CPE15o-KU13V)
CPE15o-KU13V

Valgmodul:
Kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V