Digital medie kultur – Street Fighter turnering

 

I mange klubber og fritidsinstitutioner er der en medie platform hvor man kan spille med og mod hinanden, det kommer oftest til udtryk i PC, IPad og playstation.

Igennem vores afprøvninger har vi været ude at se på adfærden i disse Arenaer hvor vi har haft hypotesen “hvordan kan pædagogen være med til at bidrage til positiv deltagelse og socialisering i arenaen” Vi byder hermed indtil en Streetfighter turnering på Nintendo switch, hvor vi sammen med deltagere og det resterende hold vil observere og vurdere sceancen.

Derudover vil vi komme ind på noget relevant medie teori hvor vi vil analysere lidt på vores oplevelser ude i institution og slutte af med en dialog på holdet om vores fælles oplevelse af turneringen.

 

Begreber:

Vi har i vores afprøvning valgt at tage udgangspunkt i 4 teoretiske begreber. Herunder inklusion, relation og kommunikationsbegrebet. Da vores afprøvning tager afsæt i hvordan pædagogens tilstedeværelse kan ændre rummets dynamik, ser vi disse teoretiske begreber essentielle for vores proces.
SAMR-Modellen bliver brugt til at analysere deltagelsen af digital medie kultur, og dermed vil vi fortælle lidt mere om denne måde at gribe situationen an.

 

Baggrunden for vores fremvisning:

I vores første afprøvning var vi ude i en Klub i Vanløse for unge i alderen 16-18 år hvor vi så på konkurrence gen og kommunikationen, hvordan blev de inkluderet og ekskluderet i fællesskabet. Vores anden afprøvning foregik i en SFO på Nørrebro for børn i alderen 7-10 år, her observerede vi hvilke udfordringer der var i forhold til klubben og hvad kunne pædagogens arbejdsopgave være her. Vores tredje afprøvning foregik i klassen hvor vi opstillede et socialt eksperiment som har givet os ideer til hvordan vi ville lave vores lille turnering på seminar dagen.

Vi har observeret at målgruppernes interne spille kultur er hårdt præget af negativitet og en meget hård tone, i form af et upassende ordforråd rettet mod hinanden. Dette kunne jo virke inkluderende for den enkelte sociale konstruktion. Problematikken er at det kunne også have en modsat effekt og fungere ekskluderende for udefrakommende.
puce17-md01
puce17-md01