Mål:

Vores mål for målgruppen er at styrke det sociale gennem samarbejde og et hyggeligt måltid. Samt at styrke båndet mellem pædagog og borger ved at lave noget anderledes og hyggeligt.

Vi har taget udgangspunkt i vores problemstillinger fra vores case vi valgte med en ung mand på 18 år der hedder Mikkel. Mikkel har diagnosen svær ADHD og bor på et bosted. Mikkel har det svært i store forsamlinger og med pædagogerne bortset fra en enkelt pædagog der hedder Louise. Vores 2 problemstillinger lyder således.

Problemstillinger:

  • Mikkel har svært ved at samarbejde med pædagogerne.
  • Mikkel har det svært socialt på bostedet med de andre beboere og ekskluderer sig selv fra fællesskabet ved store forsamlinger.

Derfor har vi valgt at vores aktivitet bliver med få borgere og en enkelt pædagogstuderende, så det ikke bliver for voldsomt for borgerne. Vi har desværre ikke haft mulighed for at komme ud et sted for borgere med ADHD, som er den målgruppe vi har skrevet om igennem hele opgaven. Men vi er så heldige at have fået lov til at afprøve det med 3 borgere på et botilbud for autisme i stedet for.

Vores aktivitet er et måltid. Borgerne får en ting de skal lave hver (med hjælp fra pædagogen hvis der er brug for det) også kan man sidde og hygge over et dejligt måltid mad bagefter. 

Retten vi valgte blev kylling, fuldkornsspaghetti og grøntsager, da det både er sundt og nemt for borgerne at lave. 

 

Aktiviteten kan sagtens bruges til flere borgere og pædagoger, men vi har valgt det skulle være med få borgere ud fra vores case. 

For at kunne gennemføre aktiviteten skulle vi bruge et køkken, samt købe indtil den mad vi havde bestemt os for at lave. Derudover skulle vi undersøge om borgerne var interesserede i overhovedet at deltage. 

Indhold

Når det kommer til vores didaktiske overvejelser, har vi valgt at bruge SMTTE modellen, her kan man se hvordan og hvorledes vi har grebet aktiviteten an, samt hvilke tanker der er blevet gjort undervejs og ligeledes hvordan borgerne har taget imod aktiviteten.

Didaktisk model (SMTTE – modellen.)

  • Sammenhæng

Vi ønskede at skabe et trygt og hyggeligt samvær med borgeren, og dermed at kunne åbne muligheden for at skabe et bånd som pædagogen kan arbejde videre med og skabe en bedre relation til borgeren.

Vi vil fokusere på at guide borgerens sociale adfærd via samvær ved hjælp af madlavning. Samtidig vil vi hjælpe med at give borgeren et lille indblik i madlavningen som en selvstændig projekt.

  • Mål

Målet med aktiviteten, er at gøre dem mere selvhjulpne og selvstændige. Målet er også at styrke relationen mellem både borgerne og mellem pædagog og borger. 

  • Tegn 

Vi kan se at vi er på vej mod målet når borgerne kommunikerer sammen, mens de forbereder maden og at de efterfølgende snakker sammen når maden er forberedt og de sidder sammen og spiser. Målet er også at se om at borgerne tager kontakt til hinanden undervejs. 

  • Tiltag

Det vi skal sætte i gang for at nærme os målet, er aktiviteten med de tre borgere. Det gør vi ved at de forbereder maden, med støtte fra pædagogen. Det som pædagogen skal gøre, er at motivere borgerne til at være med. Det kan pædagogen eventuelt gøre ved at tale positivt om aktiviteten. Det borgeren skal gøre, er at prøve og have det sjovt samtidig med at de får noget ud af aktiviteten så som det sociale sammenspil. 

  • Evaluering

Det har været en lærerig proces. Det har været lærerigt, både for pædagog og de borgere som var med. Borgerne er blevet mere socialiseret og selvhjulpne, mens pædagog er blevet bedre til at støtte borger, og at hjælpe borger mod målet. 

Retten bestod af salat, kylling og fuldkornsspaghetti. Der var 3 borgere med til aktiviteten, den ene hjalp med at lave salat, den anden med at sætte kyllingen i ovnen og den tredje, hjalp med at koge pasta. Derefter hjalp den ene borgere med at dække bord. De talte meget undervejs, mere end de plejer. Det eneste var at alle tre ville have opmærksomhed, de måtte finde sig i at dele pædagogen. Da maden var forberedt og vi så sad og spiste, blev der grint og talt virkelig meget. De var i low arousal hele aftenen. Det som kan forbedres, er at tage flere borgere med, for at se hvordan borgerne vil reagere mens der er flere borgere til stede. 

 

Det var alt i alt en rigtig god oplevelse for både borgerne og den pædagogstuderende.

Skrevet af Rasmus, Kadir og Frederikke
puce19-sb03