Indledning

Vi har i vores feltarbejde været ude og besøge en klub på Frederiksberg. Klubbrugerne er børn og unge i alderen 10-18 år og spreder sig ud med både at have en fritids og en ungdomsklub. På institutionen fokuserer pædagogerne og børnene på kerneværdier, og fundamentet bygger på værdier som tryghed, gensidig respekt, inklusion af forskelligheder og et fokus på at skabe gode miljøer for børnene. Vi har i dette felt fokuseret på at undersøge, hvordan pædagogerne arbejder med kulturmødet i klubben. Ud fra vores kulturanalyse har vi reflekteret over en aktivitet, hvor vores fokus vil være at fremme kulturmødet.

 

Mål:

Målet med vores aktivitet er at skabe en inkluderende proces, forståelse og respekt for andre kulturer, hvor brugerne får et bedre kendskab til hinanden. Vi ønsker at fremme brugernes forståelser for hinandens liv, interesser, baggrunde samt skabe et rum for åben dialog omkring brugernes normer, værdier og deres mål for livet. Vores fokus ligger også på at understrege, at selvom de kommer fra forskellige baggrunde og har forskellige økonomiske forhold, har de stadig en masse ting til fælles, herunder fælles mål i livet.

Målgruppen for aktiviteten er børn i alderen 10-17 år, da vi mener at denne aldersgruppe er i stand til at deltage aktivt og have gavn af at reflektere over de stillede spørgsmål med hinanden. Aktiviteten kan tilpasses og gennemføres med forskellige typer klub miljøer, uanset om det er en klub med færre brugere, eller flere brugere. Vi har reflekteret over, at aktiviteten skal gennemføres med maks 20 brugere, hvilket giver mulighed for en god dialog og proces. Til aktiviteten kræves der en planche, post it kort og skriveredskaber til hver bruger. Det er en simpel og omkostningsfri aktivitet, der kan udføres i de fleste klubmiljøer

Aktivitet – Indhold

Vi har tilrettelagt en aktivitet ud fra aldersgruppen 10-17 år hvor vi stillede 4 spørgsmål på post it kort som blev sat op på blanche som brugerne blev bedt om at reflektere over og besvare individuelt. Derefter skulle brugerne sætte deres post it notes på hver af de spørgsmål så alle kunne se hvad de hver især havde svaret. Vores 4 spørgsmål vi introducerede for brugerne var: “Hvad er din yndlings app på din telefon?” , “Hvad ønsker du at opnå i dit liv?” , “Hvilke normer og værdier er du vokset op med?”, “Jeg kommer i klub fordi?” Efter svarene som brugerne skrev på deres post in kort, blev de hængt op på planchen, fik de en bedre forståelse og kendskab til hinanden. Der blev åbnet op for en god dialog om hinandens drømme, fremtidsplaner, ambitioner, værdier, normer og hvorfor de kom i klubben. De reflekterede over deres ligheder og var samt gode til at respektere deres forskelligheder.

Kemal & Muntasir

puce21-ki04
puce21-ki04
puce21-ki04