Når man arbejder mennesker med autisme spektrum forstyrrelser (ASF), kan hverdagens små opgaver være vanskelige. Det som for os er en lille gåtur, kan for disse mennesker være en kæmpe udfordring, da det at komme ud for døren, kan være uoverskueligt.

Vi har i vores empiri været ude og lave en aktivitet, der bestod af en gåtur til Lyngby sø, sammen med beboere fra et bosted. Den latente del, som var hovedmålet med aktiviteten var, at få en snak med beboerne om deres syn på naturen, og hvordan det er for dem at opholde sig i den. Den manifeste del bestod i at fodre ænder, og ønsket var at denne del kunne agere som fælles tredje, og være en motivationsfaktor for beboerne til at komme ud i naturen.

Vi som studerende, ønskede at få nye perspektiver på naturen og andre natursyn end dem filosoffen Hans Fink beskriver. Han beskriver syv generelle natursyn, som alle er meget præget af det naturskabte, men med disse mennesker, fik vi et mere menneskeskabt natursyn, da de så på naturen subjektivt, og var meget umiddelbare omkring deres udsagn om naturen.

På baggrund af vores empiri, har vi til seminardagen valgt at lave en Kahoot, som er en digital quiz. Vi har valgt at lave denne quiz, da vi ønsker at visualisere de forskelle, ligheder og kontraster der er mellem menneskers forskellige natursyn. Da vi var ude med beboerne, gik store dele af samtalen på deres umiddelbare måde at se naturen på, og det er på baggrund af disse umiddelbare udsagn om naturen, at vi har lavet Kahooten. Vi antager at alle mennesker har en subjektiv måde at anskue verden på, og man derfor ikke kan sige hvad der er rigtigt og forkert i forhold til natursyn.

Ifølge journalisten, Malene Fenger-Grøndahl, er ASF en funktionsnedsættelse der påvirker hjernen. Hvilket kan have betydning for hvordan mennesker med ASF redegøre, analysere, sortere indtryk på og have svært ved at give indtrykkene en meningsfuld betydning. Dette kan gøre at mennesker med ASF kan se verden på en anderledes måde, fx meget detaljeorienteret i forhold til at se helheden.

Miljøpsykologerne og forskerparret Kaplan og Kaplan, har i en undersøgelse vist, at naturen generelt fremmer en følelse af fred hos mennesker, og at overbelastedemennesker kan genfinde en evne til opmærksomhed. Derudover har de i en anden undersøgelse kunne registrere, at de deltagende der var i kontakt med naturen, ikke var mentalt udmattede, og de var i stand til at forholde sig til deres eget liv, efter at have været i naturen i længere tid.

 

Litteraturliste:

Hans Fink: i Peter Agger et al (red.): Naturens værdi. Vinkler på danskernes forhold til naturen, København 2003 Gads forlag. (http://www.byplanlab.dk/sites/default/files2/Et_mangfoldigt_naturbegreb_Fink.pdf)

Fenger-Grøndahl, Malene. (04/01/2017). Autisme. Faktalink. Fundet [02/19/2018]. På [https://faktalink.dk/titelliste/auti].

Wohlgemuth, Ole. (01/01/2006). Om argumenter for brug af natur i pædagogisk arbejde. Naturpædagogik. Fundet [02/19/2018]. På [http://www.naturpaedagogik.dk/nynaturargu.htm].

CPF16o-NU11
CPF16o-NU11
CPF16o-NU11
CPF16o-NU11
CPF16o-NU11
CPF16o-NU11