Samlestafet:

Vi har i vores gruppe valgt at lave en aktivitet, hvor kroppen er centrum for leg og læring. Ud fra kroppen og gennem bevægelse vil vi motivere deltagerne, så de opnår en tilstand af flow. Via kropslig udfoldelse vil vi understøtte den deltagendes sundhed og livskvalitet. I vores projekt har vi valgt at lave aktiviteten, så den henvender sig til de ældste børn i børnehaven samt skole- og fritidsområdet.

Der skal minimum dannes 3 hold af hver 3-4 personer. Der dannes en løbebane og for enden af denne vil der ligge en bunke af diverse ting og legetøj. Der vil være 2 eller 3 af hver ting. Spillet fungerer som et stafetløb, hvor kun én deltager fra hvert hold løber ad gangen. Deltagerne der løber om kap skal løbe ned for enden af banen og hente én ting fra bunken for derefter at løbe tilbage til sit hold, hvor den næste løber afsted. Når der ikke længere er nogen bunke, er stafetten slut, og der vil blive talt op, hvor mange ting hvert hold har fået samlet sammen. Det hold der har hentet flest ting har vundet. MEN! er holdet kommet til at samle 2 eller flere af den samme ting, tælles disse ikke med da man kun må have én af hver ting.

Målet med vores aktivitet er at deltagerne bliver bedre grovmotorisk. Dette imens de får styrket deres sociale kompetencer igennem samarbejde på en sjov måde. Ydermere kan aktiviteten være med til at skærpe deres koncentrationsevne. Børnehavebørn har ofte svært ved at holde koncentrationen over længere tid og har tendens til at miste fokus. Vi skal som pædagoger derfor være opmærksomme på at få børnene ind i legen igen.

Som pædagog er det vigtigt at vi tager højde for, at alle børn har forskellige forudsætninger for deltagelse. I pædagogisk idræt handler det hovedsageligt om leg og bevægelse. Når vi tilrettelægger en bevægelsesaktivitet, er det væsentligt at vi anerkender det enkelte barn, men også hele børnegruppen, så alle føler sig trygge i fællesskabet og de rammer vi skaber. Børnene skal mødes hvor de er, deltagelsen skal være lystbetonet, aktiviteten skal opleves som meningsfuld. Det er derfor relevant vi er opmærksomme på hvilke tegn, samt hvordan deltagerne reagerer på aktiviteten. Udviser de begejstring, engagement og bevægelsesglæde osv.

Samlestafet er en meget fleksibel aktivitet. Der er mange måder hvorpå den kan tilpasses den givende målgruppe. Dette kan f.eks. være at ændre banens areal og legens mål, gøre aktiviteten svære eller lettere.

Vi vil på dagen for aktiviteten gennemgå vores refleksioner og snakke om tegn og tiltag og om hvorvidt der skal laves ændringer. Vi vil ydermere evaluere sammen med deltagerne, så vi kan bruge deres feedback og konstruktive kritik i vores overvejelser i planlægningen af en fremtidig aktivitet.

Ayesha, Mayasah og Camilla
puce18-sb03
puce18-sb03
puce18-sb03