På modul H & I har vi haft sundhedsfremme og bevægelse som valgfag. Her har vi fået redskaber til, at kunne igangsætte og gennemføre sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter. Yderligere har vi lært at udvikle på aktiviteter, for at kunne inkludere alle, trods forskelligheder.

Aktivitet:

Vi har i vores praksisprojekt valgt, at lave en forhindringsbane for børnehavebørn i alderen 4-5 år. Vi ville med vores aktivitet udfordre børnenes grovmotoriske egenskaber, samt stimulere de primære sanser; kinæstetisk, vestibulær og taktilsansen. Vi afprøvede aktiviteten to gange, med 8-12 børn.

Første gang blev der lavet en forhindringsbane som børnene løb frit rundt på. Undervejs observerede vi børnenes udfordringer i forhold til grovmotorikken og sanserne, samt børnenes flow i aktiviteten. Anden gang lavede vi en mere kontrolleret forhindringsbane, hvor der var tre hovedposter; balancegang, øve hop med samlet ben og kravle igennem en ring.

 

En af de modeller vi er blevet præsenteret for er Hiim og Hippes didaktiske relations model, som er den vi har valgt at planlægge vores aktivitet ud fra.

Indhold: Forhindringsbane med tre hovedposter og forskellige sværhedsgrader til at gennemføre banen.

Mål: Udfordre børnenes grovmotorik og stimulere de primære sanser, samt opnå flow igennem aktiviteten.

Læreprocessen: Vi gjorde brug af deduktiv undervisningsprincip og rammestyring for at udfordre børnene tilsvarende deres færdigheder, hvor vi gradvist skruede op for niveauet for at holde børnene motiverede. Derudover kunne vi kontrollere forløbet i den retning vi gerne ville, for at opnå vores mål for projektet.

Læringsforudsætninger: Vi har tilpasset aktiviteten til målgruppen og udviklet niveauet for at udfordre børnene mest muligt, samt for at skabe gode deltagelsesmuligheder.

Rammefaktorer: Forhindringsbane kan både foregå udendørs og indendørs med de redskaber man har til rådighed. Derudover kan aktiviteten tilpasses alle målgrupper.

Vurdering: Første gang oplevede vi et kaos i aktiviteten. Derfor valgte vi at lave om på øvelserne og sværhedsgraderne. Det gjorde vi fordi vi ville have mere kontrol og have fokus på målet ved aktiviteten.

Lavet af Charlotte, Jonas, Katrine & Mie, CPE16o-SB12
CPE16o-SB12
CPE16o-SB12
CPE16o-SB12