Vi har under modul H og I haft om bevægelse og dens sundhedsfremmende effekter, både i praksis og teoretisk.
På seminardagen vil vi introducere jer for cirkeltræning med fokus på, at fremme livskvaliteten gennem det, at indgå i et praksisfællesskab.
For at give jer et indblik i dagens program, har vi valgt at gøre brug af Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel, hvor I kan læse lidt om vores overvejelser omkring valg af cirkeltræning som vores aktivitet.

Hiim og Hippes didaktiske model
Indhold: Vores version af cirkeltræning består af fem poster, hvoraf hver post består af en øvelse.
Mål: Vores primære mål med cirkeltræningen er at fremme deltagernes fysiske og psykiske velvære.
Læreprocesser: Det er vigtigt, at vi som pædagoger går foran og viser øvelserne til deltagerne inden start. Dette vil øge lysten og motivationen hos deltagerne.
Læringsforudsætninger: For at kan alle kan deltage på lige fod med hinanden er det vigtigt, at øvelserne er tilpasset ens målgruppe og deres niveau.
Rammefaktorer: Cirkeltræning kan foregå både udendørs og indendørs med de redskaber man har til rådighed. Samtidig kan cirkeltræning tilpasses til den målgruppe man har med at gøre ift. sværhedsgrad.
Tegn: Undervejs er det væsentligt, at pædagogen observerer den enkelte deltageres deltagelse og engagement. Derudover er det vigtigt, at have fokus på, om man hele tiden er på vej hen imod ens pædagogiske mål.
(Nielsen, 2009:45-65)

Bibliografi:
Nielsen, Anders Elof (2009) Pædagogik og pædagoger, forlag: Dafalo A/S.
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15