Kongestikbold

Vi har valgt at lave en fusionsaktivitet, som er en sammenkobling af stikbold og kongespil. Vi har valgt at en bane har et standardmål på 8 meter i længden og 5 meter i bredden, banen bliver visuel tydelig ved at stille kegler i alle hjørner af banen. Der skal være lige mange dronninger på hvert hold som står bag baglinjen (spillere) samt to konger i midten (en fra hvert hold). Hertil har vi valgt at vi bruger 3 skumbolde/stikbolde, banens størrelse og antal af bolde kan justeres alt efter holdenes størrelse. Vores målgruppe har været børn i FI-fritidshjemmet aldersgruppen (6-10 år), men aktiviteten kan tilpasses både børn og voksne.  

Et af vores vigtigste anvendte teknikker, er visualisering af aktiviteten. Det gør vi ved at give børnene et indtryk af aktiviteten, ved at visualisere den for dem. På den måde bliver børnene mere trygge, når de selv skal praktisere aktiviteten. Sammen med børnene rammesætter vi aktiviteten og følger op på, om børnene har forstået konceptet. Helt lavpraktisk så gør vi det ved, at vise aktiviteten først, for derefter at forklare den og hvis nødvendigt, så vise den igen. Dette er en anerkendt metode fra fodbold verden, som hedder ”vis, forklar og vis” (DBU, 2019). Denne metode, skal give børnene et visuelt indtryk af aktiviteten, som de kan bygge forklaringen af aktiviteten på.

Vores roller som undervisere tager udgangspunkt i Helle Winthers teori, om underviserens rolle. Hun definerer rollerne som 4 forskellige fremtrædelsesformer, Mesteren, Forføreren, animatøreren og vejlederen. De 4 roller er beskrevet i forskellige navigeringsformer, som angiver underviserens støttende/ledende rolle i forhold til aktiviteten. F.eks. er mesteren den mest forhåndsbestemte og fastlagte vejlednings rolle. Forføreren minder en smule om mesteren, men er mere uklar omkring korrektheden af den udførte aktivitet. Rammerne er klare og faste, men indholdet er ikke begrænset af korrekthed eller bestemte metoder. Animatørens rolle er knap så fastlagt, og der taget udgangspunkt i brugerens kreativitet, kommer mere i spil og danner aktivitetens indhold. Vejlederen understøtter brugerens initiativer, for at undgå demotivation af brugeren, som kan fremkomme, hvis vejlederen indtager mesterens rolle. I gruppen er vi i vores refleksion over aktiviteten, blevet enige om, at vi har haft mesterrollen med en anelse forførende rolle.

Det kan vi konstatere ved, at kigge på vigtigheden af fastlagte rammer i aktiviteten. Tydeliggørelse af aktiviteten regler og rammer, er med til at skabe bevidsthed omkring indholdet og det gør aktiviteten mere overskuelig. Et af vores teoretiske baggrunde for at lave denne type bevægelses og sundhedsfremmende aktivitet, er Maurice Merleau-Pontys beretninger om kropsdannelse. Kropsdannelse er ifølge Ponty en individuel og subjektiv dannelse, baseret på erfaringer og sansninger af verden. Ponty beskriver det som 3 begreber, der skal definere kroppens dannelse. Et af de begreber, som vi taget udgangspunkt i er kropsbilledet. Kropsbilledet omhandler bevidsthed om egen krop og hvad der sker med den under leg og bevægelse. Vi har haft særligt fokus på hvordan kroppen reagere på reflekser, når f.eks. en bruger får af vide, at de skal stå stille når bolden bliver kastet efter dem. 

Af Michael, Morten, Sejaan og Tomislav – Gruppe 6: Hold: pucf18-sb61    

pucf18-sb61
pucf18-sb61