Udarbejdet af Alexandra Langkjær Nielsen, Simone Falk Jørgensen, Emilie Harder & Maria Beck

Vi har på VK forløbet beskæftiget os med skabende leg, fællesskab og æstetik – på tværs af æstetiske udtryksformer. I den forbindelse har vi haft fokus på digitale medier i daginstitutioner, og hvordan man kan bruge det til at arbejde med det, i forhold til inklusion.

Super Hero Squad vs. monsters

Vi har i gruppen valgt, at udarbejde en aktivitet med fokus på animation. Vi har benyttet os af App’en Puppet Pals. For at kunne lave aktiviteten sammen med børn, skal vi derfor på besøg i en institution, hvor vi her har mulighed for at arbejde med fire børn, to almen og to basis, i alderen af 5 år.

Digitalt værksted i praksis

Vi vil præsentere aktiviteten for børnene ud fra vores egen animationsfilm, for at give dem et indblik i hvad de selv skal lave. Børnene får hver især tuscher, et stykke papir og en skabelon af en figur, som de skal omdanne til en superhelt. For at give børnene noget fokus har vi valgt at forberede nogle færdiglavet skabeloner af nogle figurer/superhelte. Disse skal børnene selv farvelægge, samt tilføje hvad de ønsker. Derudover har vi lavet nogle baggrunde, ved brug af den grafiske teknik monotypi. Når tegningerne er færdige fortæller hver børnegruppe deres historie omkring tegningerne.

Anvendte teknikker

Puppet Pals App:

Denne App giver børnene mulighed for at skabe deres egen animationsfilm ud fra de kreative produkter, som både vi og børnene har tegnet i vores aktivitet. Dette gøres ved at tage et billede af figuren og derefter klippe den ud via. App’en. Og derigennem har man indsat objekterne i App’en, som man selv har kreeret. Dette gentages ved brug af flere figurer, samt til baggrunden. Herefter vælger man sine figurer og baggrund i kataloget under kategorierne actor og backdrops. Derved kan man selv danne en kort historie med sine figurer samt baggrunde, og dermed skabe et nyt udtryk ud fra deres bevægelser. Slutningsvis når filmen er færdige klippet, kan man indtale stemmer/dialog og andre lyde – eksempelvis baggrundslyde som fugle der kvidre, blæst, lyd af trafik osv.

Tegning:

Vi har valgt at bruge tegning som en teknik, da det at producere en tegning kan være med til at børnene kan opøve sig forskellige færdigheder, samt udvikle dem personligt:

  • Tegne ud fra ideer, følelser og oplevelser.
  • Tale sammen om tegninger og spejle sig i hinanden.
  • Øve sig i at gøre brug af forskellige materialer, samt teknikker.

Didaktiske overvejelser

Vi har taget udgangspunkt i den didaktiske model: SMITTE for at kunne planlægge og evaluere aktiviteten. Denne model bruger vi for bedst at kunne belyse, om vi har opnået vores mål for aktiviteten: social inklusion mellem almen og basis børn, når de er aktive deltager i vores aktivitet. Vi ønsker at være sammen med børnene om aktiviteten, at opfordre børnene til at gøre brug af deres fantasi og appellere til deres legende tilgang.

Herved tager vi udgangspunkt i, at børnene har et lille kendskab til det at arbejde med digitale medier, samt deres interesse inden for superhelte.

Didaktiske forudsætninger og mål for aktiviteten

Overordnet mål/formål:

vores overordnet mål: gennem æstetisk læring(Austring, Bennyé; 2006) vil der blive forsøgt at skabe social inklusion(Madsen, Bent; 2009) ved hjælp af digitale medier.

Procesmål:

fokus på den eksperimenterende leg/fantasi skabende univers for børnene, og mindre fokus på selve resultatet af børnenes produkt.

Forberedelse/tilrettelæggelse: En IPad skal være til rådighed, samt installeret Puppet Pals app. Det er en nødvendighed, at den voksne på forhånd har sat sig ind i brugen af App’en.

puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s