SSP

Skole, socialforvaltning og politi

______________________________________________________________________________________________________

Vores bidrag til seminardagen, bliver i form af en præsentation af vores feltarbejde, i forbindelse med vores VK forløb. Det vi har været ude at undersøge, har været SSP på Frederiksberg, og deres måde at arbejde med kulturmøder og interkulturalitet hos unge udsatte mellem 8 og 18 år.

Feltarbejdet har taget udgangspunkt i først at lave et undersøgelsesdesign, hvor vi har gået den socialkonstruktivistiske vej og har betragtet både arbejdet, relationerne og rammerne, som social konstruerede og altså meget dynamiske. Selve feltarbejdet bestod så i, at undersøge den social pædagogiske praksis ud fra designet, hvilket vi gjorde gennem observationer, interaktioner, interviews og “aktionsforskning”. Den sidste og tredje del af forløbet, har været at lave en kulturanalyse af de ting, der efterhånden blev opdaget og skabe en intervention.

Vores interviews, var det første vi gennemførte og fik både talt med tre gadeplansmedarbejdere, samt en stabsansvarlig inde på SSP-sekretariatet i København. Herefter var vi med til fodbold på Frederiksberg, hvor SSP er ansvarlig for afholdelsen hver torsdag klokken 18:00. Her delte vores, daværende, tomandsgruppe op, og havde en aktør og en observatør. Altså én der observerede, en der deltog og var på hold med de unge. Her fik altså to perspektiver på de interaktionsdynamikker der i hallen fandt sted. Til sidst skulle vi ud og lave aktionsforskning i to klubber, en pigeklub og en drengeklub. Dette i et kælderrum i et område på Frederiksberg der hedder Stjernen. Desværre blev der i sidste øjeblik ikke mulighed for os, at deltage i drengeklubben, da en stor del af de unge drenge var blevet anholdt i en alvorlig sag, der derfor gjorde at de havde brug for deres frirum i klubben, som vi ikke kunne tillade os at forstyrre. Til gengæld var pigeklubben meget givende for os, og når man laver aktionsforskning prøver man ikke at distancere sig fra området, men indgå og ændre i det, hvilket altså giver nogle andre synspunkter. Desuden kunne vi ikke i klubben, sidde med blok og papir og kigge på de unge, som aber i bur. Det gav meget mere mening at deltage, både for os som pædagogstuderende, og dem som unge mennesker i deres frie fællesskab.

Vores feltarbejdet har også bragt i retning af forskellige relevante begreber, som vil blive udfoldet på selve seminardagen under fremlæggelsen. Naturligvis kulturbegrebet, som jo kan dække over mange ting, men groft sagt, den ikke genetiske videreførelse af adfærd til en ny generation. Derudover taler vi ind i begreber som positionering, relationer, definitionsmagt, institutionslogikker, gennemsigtighed og interkulturelkompetancer som virkelig danner grobund for SSP arbejdet. Her kommer vi blandt andet til at bruge Iben Jensens interkulturel kompetance arbejdsmodel. Efterfølgende har vi analyseret alt dette og kommet frem til en intervention, som var her hele forarbejdet skulle eksplodere i noget handling. Som intervention havde vi planlagt, en fælles klub. Det skulle ikke være et tiltag, der skulle være hver gang, men bare en gang imellem. Planen var egentlig, at de unge skulle lave noget sammen, nemlig mad. Der kunne være forskellige temaer,  mexicansk, tyrkisk, bosnisk, dansk, tysk osv. hvor de unge altså lavede maden, men også skulle ud i området, Stjernen på Frederiksberg og dele ud til, ja, dem der vil have en bid. Inden vi kommer for godt i gang, skal det lige siges at det desværre ikke kunne blive til noget i denne omgang. En stor del af drengene fra drengeklubben, er blevet anholdt i en ret alvorlig sag, og de har derfor ikke brug for at vi kommer og vil alt muligt velmenende, de har brug for det frirum i deres drengeklub. Det er også derfor, vi slet ikke har været i drengeklubben, fordi det kunne ikke lade sig gøre. Men intentionen med denne idé skulle altså være at bryde med nogle normer, det kunne f.eks. være at det er et “kvinde” job at lave mad. Og det skulle også være med til, i området, at skabe et bedre ry om de unge, at de ikke er farlige, men egentlig helt almindelige som hr. og fru. Danmark. Endvidere kunne det for de unge selv, måske også afmystificere de andre en smule.

En nærmere forklaring på det hele følger Fredag d. 8/4 – 22, hvor vi vil udfolde vores arbejde og undersøgelser og her inddrage relevante eksempler fra felten.
pucf20-ki01