Introduktion:

Vi har i forbindelse med vores valgfag ” Kreative udtryksformer – skabende leg, æstetik og fællesskab” tilrettelagt en aktivitet for de ældste børnehavebørn (5-6år) med afsæt i børnenes interesser for superhelte/superheltekræfter.

Formålet med aktiviteten er at give børnene både en æstetisk oplevelse, og vække deres impuls som senere skal bruges til at skabe et kreativt produkt (i form af heltemasker) ud fra børnenes egne indtryk.

Børnene introduceres til forskellige materialer og får afprøvet forskellige teknikker.

Aktiviteten er delt i tre faser, først højtlæsning for at vække impuls, derefter kreativ udfoldelse, og til slut en rolleleg som samler op på forløbet.

Vi vil anbefale at man bruger en 4-6 børn til aktiviteten.

Vi vil benytte et mindre rum som kan afskærmes og mørklægges så der er plads til fordybelse. Dette rum vil vi bruge til både første og anden fase af vores aktivitet.

I anden fase vil der være forskellige materialer til rådighed. Det er vigtigt at der er mange forskellige materialer for at børnene kan prøve kræfter med forskellige teknikker.

Til tredje og sidste fase vil vi benytte et tumlerum med plads til store armbevægelser og vild leg.

Selve aktiviteten:

Når de kommer ind til højtlæsning, vil der være dæmpet belysning og puder på gulvet som børnene kan sidde på. Vi starter med at spørge børnene om hvad de kender til superkræfter.

Derefter vil vi kigge i bogen ”den store bog om superkræfter” sammen mens jeg læser højt. Bogen beskriver en masse børn med deres forskellige hverdagssuperkræfter. Denne bog har vi valgt fordi den giver et anderledes billede af superkræfter, noget børnene kan spejle sig i, som at være modig eller god til at synge.

Det er meningen at børnene skal inddrages, så det bliver en dialog mellem den voksne og børnene. Den voksne kan stille åbne spørgsmål undervejs for at inddrage børnene og deres ideer. Når først børnene har hørt om superkræfter kan de bruge deres fantasi og indlevelsesevne til at skabe deres egen superhelt og et narrativ omkring den. Her starter børnenes eventyr hvor de forestiller sig at de er superhelte med forskellige superkræfter, børnene er altså her i indtryks fasen hvor stemthed, sansning og fantasi er begyndelsen på en kreativ proces, det er også det man kalder den empiriske læringsmåde.

Næste skridt er fase to hvor børnene får prøvet kræfter med det håndværksmæssige. De er nu midt i den kreative proces hvor de skal bruge de indtryk fra sidste gang til at skabe et kreativt produkt med afsæt i bogen og børnenes fantasi. Børnene får en masse forskellige materialer til rådighed som kan bruges til at lave superhelte masker. Hertil medbragte vi masker hjemmefra som vi selv havde lavet som kunne bruges til inspiration for børnene og for at skabe impuls.

I denne proces får børnene erfaring med håndværksmæssig kunnen og forskellige teknikker til at klippe, tegne, lime, og sammensætte forskellige materialer. Børnenes sanser er i spil når de leger med forskellige materialer og former, og samtidig bliver finmotorikken udfordret.

For at skabe mulighed for at børnene kan komme i en flowtilstand har vi valgt at bruge et afskærmet rum med ro og plads til fordybelse og udfoldelse af kreative processer. I denne fase er den æstetiske læringsmåde i fokus.

Efterfølgende skal vi til den sidste del hvor børnenes indtryk bliver til udtryk og de får lov til at bruge maskerne til rolleleg. Denne del af aktiviteten kan med fordel foregå i en tumlesal. For at skabe impuls hos børnene vil vi sætte noget superheltemusik på. Hensigten er at skabe stemthed hos børnene og sætte rammerne for en rolleleg, hvor børnenes egen fantasi baner vejen.

For at bidrage til denne stemthed vil der være rekvisitter i form af madrasser og puder (el lign.) og remedier som bolde og hulahopringe. Denne del af aktiviteten tager udgangspunkt i børnenes evne til at gå ind i den fiktive verden. Denne del af aktiviteten er med til at udvikle børnenes evne til at samarbejde og kommunikere, samtidig er rollelegen med til at styrke børnenes empati. Denne sidste fase ville man kalde for den diskursive læringsmåde.

 

Didaktiske overvejelser:

Vores overvejelser forud for højtlæsningen var at give børnene en æstetisk oplevelse og vække en impuls hos børnene. Vi overvejede hvordan det skulle foregå skulle det være højtlæsning med fokus på indholdet eller skulle børnene have mulighed for at komme med egne input undervejs, vi valgte at give plads til at der kunne foregå en dialog undervejs for at inkludere børnene mest muligt. Da vi gik videre til den kreative del, gjorde vi os overvejelser omkring sværhedsgraden og valg af materialer i forhold til børnenes nærmeste udviklingszone. Vores formål har fra start været at have en legende tilgang. Ifølge Malcolm Ross er det ikke muligt at være kreativ, uden også at have evnen til at lege og udforske. Vi sluttede af med en forholdsvis fri rolleleg da det gav børnene mulighed for at bruge deres kreative produkt og lade fantasien løbe løbsk. Vi var også interesserede i at observere børnene efterfølgende for at se om det havde fanget børnenes interesse.

 

Kainat og Vanja (gruppe 11)
puce19-ku04v
puce19-ku04v
puce19-ku04v
puce19-ku04v