På VK-forløbet er vi en studiegruppe på 3 studerende som har valgt valgfaget ´Kulturmødet og interkulturalitet´. Det er et valgfag hvor man arbejder på at understøtte ens kompetencer til at arbejde med pædagogiske processer med fokus på kulturel diversitet. Der er konstant kulturmøder overalt, da alle handlinger, meninger, opfattelser, bestemte handlemønstre er kulturmøder. Det vil sige at mødet mellem mennesker og handlinger alle er kulturelle. Kultur bliver brugt til at samle folk, men samtidig også til at adskille mennesker.

Vi har på dette valgfag tilegnet os forskelligt teoretisk viden og fået bekendtskab til forskellige kulturbegreber og kulturforståelser. Vi har lært at det er vigtigt at være opmærksomme på sine forforståelse og fordomme, når man vil ud og lære om andre kulturer. Det er dermed også vigtigt hvordan man kommunikerer via sprog og kropsholdning, når man ønsker at få et reelt indtryk af en fremmed kultur.

Undervejs i modulet, har vi skulle finde en praksis, hvor der befinder sig et kulturmøde, hvorefter vi skulle lave feltarbejde over flere dage der skulle bruges til en kulturanalyse. Kulturanalysen giver en forståelse for en sammenhæng af et bestemt kulturelt fællesskab og dets problematikker.

Vi valgte som studiegruppe at arbejde med Taastrupgaard, som er et udsat boligområde i Taastrup. Det er et sted med mange nationaliteter og dermed et sted, hvor der konstant vil være kulturmøder og kulturforskelle. Under feltarbejdsdagene tog vi på egen hånd ud og så området, hvor vi prøvede og pakke vores forståelser væk for hvordan området ville være og i stedet danne vores eget indtryk af stedet. Vi faldt i snak med tre kvindelige beboere af anden etnisk baggrund end dansk, som vi endte med at have et samtaleinterview med, hvor de fortalte deres syn på at bo i en stemplet ghetto som Taastrupgaard. Efterfølgende en anden dag, fik vi et struktureret interview med et boligsocialt team, der har base midt i Taastrupgaard, som derimod kunne give os et andet syn på stedet, end det de tre kvinder havde givet os.

Gennem interviewene havde vi en del fokus på stempling, majoritet og minoritet samt identitet og normalisering i vores kulturanalyse. Mange af beboerne i Taastrupgaard føler sig nedværdiget grundet af den samfundsmæssige stempling af beboere i ghettoer. Taastrup kommune er netop i gang med en større nedrivning af Taastrupgaard, da de gerne vil fjerne boligområdet fra ghettolisten ved at bygge et nyt kulturhus, institution, skole og en større vej gennem Taastrupgaard, der skal føre udefrakommende og beboerne i Taastrupgaard til en stor fælles enhed, for at det ikke er så lukket et fællesskab. Men ingen har spurgt beboerne i Taastrupgaard hvordan de har det ved at bo der og hvad deres syn er på den kommunale plan. De mener tværtimod at de har det godt, med et godt naboskab og med minimal kriminalitet.

Det boligsociale team giver beboerne redskaber til at begå sig og være en del af det danske samfund og de fortæller blandt andet at der bliver brugt ressourcer på et tværfagligt familieprojekt, hvor forældre af anden etnisk baggrund har fået et kursus i at sætte grænser. De pointerer samtidigt at det er vigtigt, at beboerne også holder fast i deres egen kultur, men at de får redskaberne til at blive integreret og bliver ressourcestærke.

Der er masser af beboere som er godt uddannet, velintegreret og føre et alment liv, men der derimod også beboere i Taastrupgaard som er kontanthjælpsmodtagere, har svært ved det danske sprog og blevet flyttet til Taastrupgaard af kommunen. Der er en stor distance mellem disse mennesker, og mellem beboerne og folk udenfor Taastrupgaard. Og på den baggrund ønsker vi dermed at lave en intervention der bringer folk tættere sammen, hjælper hinanden og skaber en mindre distance mellem majoriteten og minoriteten.

Vi har arrangeret et månedligt arrangement, der fra gang til gang vil have et nyt gøremål. Det kan være alt fra bankoaften til foredrag, fejring af højtider på tværs af kulturer og til fællesspisninger. Alle er inviteret af beboerne fra Taastrupgård og udefrakommende, blot via tilmelding. Der vil være opslag på Taastrupgårds facebookside, hjemmeside og via små plakater på opslagstavler i lokalområdet.
Disse arrangementer vil være til formål for at skabe en mindre distance mellem beboerne i Taastrupgård og folk i nærmiljøet udenfor Taastrupgaard, og for at få folk til at få et større kendskab til hinanden på tværs af kulturer og på trods af ressourcer. Dette skal være et tiltag der også skal ende med at gøre muligheden større for at hjælpen i hjemmet er til at hente i nabolaget, at de mere ressourcestærke vil hjælpe de ressourcesvage, om det så er vedrørende lektiehjælp, støtte til at søge ind på en uddannelse, at komme på arbejdsmarkedet eller hjælp til at læse breve fra kommunen.

Grundet Corona har vi ikke kunne udføre vores tiltag.

 

Gruppe 8:

Maja Worch, Pernille Klysner Madsen og Laura Bech-Willumsen
puce18-ki01