Vi har gennem modulerne H og I arbejdet med sundhedsfremme og bevægelse hvorigennem vi efterfølgende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse. Vi har valgt at have fokus på sansemotorik og samarbejde gennem en forhindringsbane der skal gennemføres med bind for øjnene.

Hvilken aktivitet vil vi lave?

Vores aktivitet har som nævnt fokus på samarbejde, tillid og overskridelse af grænser i det den ene part får frataget synssansen. Aktiviteten går ud på at man  sammen 2 og 2 går igennem en forhindringsbane, hvor den ene har bind for øjnene og den anden skal derfor verbalt og taktilt hjælpe den blinde gennem forhindringerne. Inden da vil vi lave nogle indledende tillidsøvelser med bind for øjnene. Dem der fører de blinde rundt har på forhånd fået fortalt en historie, som de skal videre fortælle mens de fører den blinde rundt. Den blinde får ikke vist banen på forhånd.

Hvorfor har vi valgt denne aktivitet?

Vi har valgt denne aktivitet, da det er en aktivitet der arbejder med grænser, udfordrer deltagernes samarbejdsevner og grov motorik. Det at arbejde med grænser kan fører til øget selvtillid blandt deltagerne, samarbejdsopgaven kan føre til tillid og udfordring af motorik kan føre til bedre kropsopfattelse. fratagelse af sanser kan være med til at skærpe andre sanser.

Aktiviteten kan nemt justeres afhængigt af hvilken målgruppe man har med at gøre. Forhindringerne kan gøres henholdsvis sværere eller nemmere. Man kan få lov til at se banen forinden og eventuelt få lov til at prøve den igennem uden bind for øjnene. Derudover kan forskellige ”stress” elementer undlades, eksempelvis musik/lyde. Her bruges Mads Hovgaards aktivitetshjul.

Målet med aktiviteten

I aktiviteten får man frataget en af de sekundære sanser nemlig synet. Det gør vi for at sætte fokus på andre sanser. Dels høresansen da man skal guides af en makker, dels den taktile sans da man skal føle efter på de enkelte forhindringer. Derudover bliver rum- og retningsfornemmelsen sat på prøve, da man ikke får lov til at se rummet/banen før man skal igennem den.
CPF16o-SB12
CPF16o-SB12
CPF16o-SB12