Aktiviteten: Følekasser

Målgruppe: Social og speciale

Redskaber: Kasser og naturelementer

 

Alle kan komme ud i naturen, det gør os godt! En lang gåtur ved stranden giver røde kinder, man bliver dejlig træt, man kommer til at dufte af frisk luft, man får god appetit, man får klaret tankerne og øjet kan se langt.

Der er mange forskellige måder at inddrage naturen i pædagogisk praksis, hvad enten det er at tage borgerne med på tur i det fri, lave et forløb i naturen eller tage naturen med ind.  Vi har valgt at tage naturen til os, fordi det ikke altid er alle brugergrupper, der har mulighed for at komme udenfor, men vi stadig vil give brugerne en sanselig naturoplevelse. Vi vil skabe en naturoplevelse indenfor, som giver brugerne muligheden for at mærke naturen, fordi naturen får os til at kende os selv bedre og man bliver gladere og sundere.

Samtidig får man ofte rykket grænser ved at være i naturen. Det gør man, fordi naturen kan være uforudsigelig, da man ikke selv er herre over naturen. Vi forsøger at genskabe det uforudsigelige gennem vores aktivitet, da brugeren ikke ved, hvad de kommer til at røre ved. Det er her Vygotskys teori om ”Zonen for nærmeste udvikling” bliver relevant, da man som pædagog arbejder med forholdet mellem læring og udvikling, og pædagogen her kan understøtte den enkelte bruger med at komme ud af tryghedszonen. Pædagogen tager udgangspunkt i det sted, hvor brugeren er og viser vej hen mod næste trin, som er udviklingszonen, det kan fx være at stå ved siden af og opmuntre og støtte.

Det er derfor vigtigt, hvordan man som pædagog kigger på naturen og giver den videre til brugerne. Fordi at pædagogens forhold til naturen vil blive synligt og kan nemt påvirke brugerne. Derfor er det vigtigt at man som pædagog reflekterer over egen holdning og er i stand til at holde på egne følelser og udtrykke det, den enkelte bruger har behov for at mærke i den givne situation.

”Alle mennesker har et syn på natur, og pædagoger og lærere påvirker børn med deres syn på natur, hvad enten de er bevidste om egne opfattelser af natur eller ej”.

Det handler om at bruge, mærke og udvikle sig i naturen, selvom man ikke nødvendigvis er i naturen. At opleve at naturen på mange måder kan tages med indenfor.

Af Katja Danielsen & Ann Sofie Kühl

CPE15o-NU11

 

 

 

CPE15o-NU11
CPE15o-NU11