kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

CPE16o-KU12V

Mal med føling

Introduktion: På modul H er vi blevet præsenteret for æstetisk læring, og hvordan dette er med til at udvikle børn og deres identitet. Vi har på et feltbesøg i en børnehave observeret og fik gennem interview med en pædagog at… Continue Reading →

Farver

  Farver De fleste 0 til 6-årige børn går i dagtilbud, som er vuggestuer, dagplejer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Dagtilbuddene skal skabe fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljøer, som fremmer børns trivsel, sundhed, udvikling og læring. Her er pædagogernes opgave at… Continue Reading →

Trykteknikker

Vores valgfag på modul H og I har omhandlet kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde. Af modulerne er vi blevet inspireret til at lave tryk med mønstre, som kan tilpasses forskellige brugergrupper indenfor social- og specialområdet, idet mønstre inviterer brugeren… Continue Reading →

Eksperimenterende tryk og farve i dagtilbud

Vores Valgfag er Kreative udtryksformer- Billede og værkstedsarbejde KU12-V. Her har vi lært at udtrykke sig kreativt igennem forskellige media i pædagogisk praksis. Herunder at anvende forskellige æstetiske modeller i den kreative proces. Vores specialisering er dagtilbud, og i forbindelse med… Continue Reading →

Lille Frø på besøg i børnehaven

CPE16o-KU12Introduktion Vi er gennem modul H og I blevet undervist i vigtigheden i æstetiske og kreative læreprocesser i praksis. I kreative aktiviteter kan barnet i den skabende proces, bearbejde ubevidste oplevelser, som det kan have svært ved at udtrykke med… Continue Reading →

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑