kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

DA12

SLÅSKULTUR SOM LEGEKULTUR

Baggrund for valg af aktivitets forløb ”Mit barn skal ikke lære at slås”. (Michael Blume, 2001, s. 10) Sådan lyder svaret ofte fra forældrene i daginstitutionen, når pædagogerne snakker om slåskultur. Mange misforstår og mistolker begrebet slåskultur, og forbinder det… Continue Reading →

VI FINDER GULD – sundhedsfremme og bevægelse

På Seminardagen skal vi afprøve aktiviteten “vi finder guld”. Denne aktivitet forsøger at udvikle børnenes motoriske færdigheder og sociale kompetencer. Grunden til denne aktivitet er, at man i daginstitutioner ofte oplever, at børnene finder sammen med andre børn på samme… Continue Reading →

Træer med børnehave gruppe

Naturen er et godt læringsrum for børnene. Vores forløb omhandler læring om træet ved at tegne et træ ud fra børnenes kroppe, eller hænder imens vi er dialog med børnene om træer, her så vi bla. et barn prøve at… Continue Reading →

© 2024 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑