kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

DA2

Mal med føling

Introduktion: På modul H er vi blevet præsenteret for æstetisk læring, og hvordan dette er med til at udvikle børn og deres identitet. Vi har på et feltbesøg i en børnehave observeret og fik gennem interview med en pædagog at… Continue Reading →

Massage

Aktivitet: Massage historie/fortælling   Vidste du, hvor vigtig kropskontakt egentlig er? Vidste du, du skaber relationer via kroppen? Vidste du, hvor vigtigt det er, at kende sine egne grænser – og vigtigheden i at kende andres? Alt dette tager vi… Continue Reading →

Der var engang…

Det kan være fristende at bruge de professionelle medier til at fortælle verdens historier og eventyr. Det kan meget hurtigt gå hen og blive stift, ligegyldigt og automatiseret at læse en bog. Men den mundtlige fortælling er noget helt specielt, man… Continue Reading →

Kulturmødet i dagtilbud

Vi ønsker at beskæftige os med det kulturmøde/-clash der opstår i daginstitutioner når forældres kulturelle baggrund og syn på børneopdragelse ikke stemmer overens med institutionens/samfundets. Som pædagog bør man være opmærksom på, at de uoverensstemmelser der kan være i forældresamarbejdet… Continue Reading →

Den Store Svampejagt – på oplevelsestur i efterårsskoven

Vi har arbejdet med forholdet mellem børn og natur i en pædagogisk ramme. Vores feltarbejde har taget udgangspunkt i efterårs-skovens svampe. Vidste du: Der findes flere forskellige arter af svampe end planter. Den del af svampen, som vi kan se,… Continue Reading →

Luk øjnene – En musikalsk fortælling

W o r k s h o p – en musikalsk fortælling luk øjnene – hvorfor? Vi laver en musikalsk improvisation og inviterer deltagerne i spontan fortælling. Synssansen dominerer vores sanseindtryk. For at forstærke de andre sanser, vil vi lukke… Continue Reading →

e-ventyrbog

I løbet af Modul H og I har vi arbejdet med, leget med og reflekteret over relevante digitale medier og teknikker, som en del af en proces mod at blive en skabende og kritisk bruger af digitale medier i pædagogisk… Continue Reading →

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑