kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

DA3

Farver

  Farver De fleste 0 til 6-årige børn går i dagtilbud, som er vuggestuer, dagplejer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Dagtilbuddene skal skabe fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljøer, som fremmer børns trivsel, sundhed, udvikling og læring. Her er pædagogernes opgave at… Continue Reading →

Årstidspræget landart ude af huset

Et af de seks læreplanstemaer hedder ”Natur og naturfænomener”. For at opnå at børnene får tid og rum til at opleve naturen, har vi valgt en aktivitet hvor børnene igennem årstiderne får kendskab til naturen og mulighed for at udtrykke… Continue Reading →

Kreativ med modellervoks

Faget omhandler hovedsageligt om æstetik og æstetiske læringsprocesser. Æstetik er en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og verden og som man kan kommunikere til og fra verden og om vores følelser. Vi har i faget… Continue Reading →

Stakit Stativ Stafet..

Pædagogisk idræt Samarbejds stafetter Vores specialisering, dagtilbud, og vores valgfag, sundhedsfremme og bevægelse, har dannet grundlag for vores aktivitet til seminardagen. Vi har valgt at afprøve nogle aktiviteter der passer til målgruppen 5-6-årige, men som nemt kan justeres til andre… Continue Reading →

Tegneværksted og livsfortællinger.

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑