kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

dagtilbud

Musikaktiviteter i dagtilbud

Musikaktivitet i dagtilbud Vores bidrag til seminardagskataloget er en musikaktivitet målrettet børn i dagtilbud. Vi har rammesat en aktivitet med fire sange/aktiviteter, som de fleste vil kunne udføre i praksis – også selvom man ikke har et dybdegående kendskab til

Se hele indlægget →

Dans og koreografi i børnehaven

Indledning Igennem vores VK forløb – sundhedsfremme og bevægelse har vi valgt at fokusere på dans, medbestemmelse og motivation, som vi igennem vores undervisning har fået viden om. I vores projekt har vi valgt at fokuserer på storgruppen i en

Se hele indlægget →

Kreative udtryksformer – musik DA5

Til seminardag vil vi præsentere jer for tre ud af fire børnesange vi selv har skrevet. Den første sang vi vil fremvise, er vores ”sur sang”. Dette er en sang hvor børn kan få lov til at udtrykke vrede. Vi

Se hele indlægget →

Musik i børnehøjde

Til seminardag vil vi starte med kort at introducere musik som valgfag og hvordan vi har arbejdet med dette.   Vi er på specialiseringen dagtilbud og derfor vil vi udføre vores planlagte aktiviteter i børnehøjde, så I kan blive inspirerede

Se hele indlægget →

Hallo-Mask-Ween

Hallo-Mask-Ween👺 Why are we here?🎭 Aktiviteten er udvikling af kreativitet, fantasi og socialt samvær. Gennem aktiviteten får børnene mulighed for at danne venskaber. Børnene har mulighed for at bruge deres fantasi og udtrykke oplevelser. At børnene udvikler livsglæde, kreativitet og

Se hele indlægget →

Book styrkede kompetencer

Book styrkede kompetencer Om valgfaget Til seminardagen vil vi bidrage til hvordan man som pædagog kan inkorporere nytænkning og innovation i sin praksis. Vi vil forklare de processer vi har arbejdet med i valgfaget og hvordan der i vores forløb

Se hele indlægget →

Tur til ønskeøen

SEMINARDAG Kreative udtryksformer – Musik (Dagtilbud)

Vores bidrag til seminardagen vil tage udgangspunkt i kompetencemålet: “Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed. ”

Se hele indlægget →

Basisgruppe i dagtilbud

Seminardagskatalog fra valgfaget kulturmøde og interkulturalitet  Vores valgfag er kulturmøde og interkulturalitet. Her har vi arbejdet med mødet mellem mennesker, med et stort fokus på forforståelser. Vi har alle vores egne forforståelser omkring hvordan verden hænger sammen, men modulet har

Se hele indlægget →

Yoga for børn

Vi har i vores aktivitetsforløb haft fokus på børneyoga. Vi har afprøvet forskellige øvelser inde for børneyoga med en gruppe vuggestuebørn i 2 års alderen. Vi startede med en gruppe på seks børn, men undervejs gjorde vi det med en

Se hele indlægget →

© 2021 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑