kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

Improvisation

Ler og træ – et fælles legeprojekt om fremtiden

Hvad skal vi lave og hvorfor? I denne aktivitet er det målet at børnene samarbejder om et fælles projekt, der giver dem mulighed for at deltage på forskellige kreative måder, hvor de inspireres af hinanden og måske ser nye sider… Continue Reading →

Ler fantasien føre vej

Ler og fortælling Mål og rammer  Vores mål for vores kreative forløb er at styrke en børnegruppes kreativitet og fantasi samt give dem mulighed for at udfolde sig i det potentielle rum. Fantasien er en vigtig evne, idet fantasien er… Continue Reading →

Tegn et fænomen

Vores bidrag til seminardagen er en kreativ aktivitet, som tager afsæt i den enkelte persons eget liv via en tegning, som fortæller historier i et æstetisk perspektiv. Det at udtrykke sig æstetisk er en læringsproces, da man udtrykker sig gennem… Continue Reading →

Bevægelsesaktivitet med udviklingshæmmede voksne

Målgruppe Vi har i dette projekt valgt at tage udgangspunkt i målgruppen voksne udviklingshæmmede med psykiske- og eller fys iske funktionsnedsættelser. Udviklingshæmning er en tilstand, som kommer til udtryk ved, at den almindelig personlige udvikling er forsinket eller mangelfuld. Det… Continue Reading →

Hatteteater – En dramapædagogisk aktivitet

Maria Kruse, Mark Sonberg, Sebastian S. Ebert & Nanna K. Christiansen Målgruppe Vi har været i en institution og lavet et dramapædagogisk forløb med en gruppe på 20, 4-5-årige børn. I vores feltarbejdet inddrog vi børnegruppen da drama skal prøves… Continue Reading →

MGP 2017

Aktiviteten Vi har lavet et forløb med børnehave børn i alderen 4-5 år. Forløbet handlede om at give børnene en forståelse for at det er okay at fejle, og det ikke skal være pinligt, samt at lytte og give plads… Continue Reading →

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑