kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

kategorisering

Socialpsykiatrien bag lukkede døre

Vores feltarbejde:  Vi har under vores forløb på valgfaget Kulturmøder og Interkulturalitet lavet et feltarbejde på et Socialpsykiatrisk botilbud. Formålet med vores feltarbejde var at undersøge hvordan, personalegruppens kultur får betydning for måden hvorpå de kategorisere, samt positionere beboerne og… Continue Reading →

Enshed/forskellighed + Et skridt frem

Seminardag – Aktivitet   Vi har valgt at kalde vores aktivitet for “Enshed/forskellighed + Et skridt frem”. Grunden til at vi har valgt at lave denne aktivitet skyldes, at vi igennem vores forløb på Kulturmøde Og Interkulturalitet har fået øjnenene… Continue Reading →

Manual til pædagoger for at modvirke kategorisering

Vores VK-forløb; ‘Kulturmøde og interkulturalitet’, er et forløb omhandlende kulturmøder og kulturforskelle og om hvordan vi som kommende pædagoger kan benytte kulturdiversiteten som en ressource i det pædagogiske arbejde og i praksis.   Vi er under dette forløb blevet introduceret… Continue Reading →

Modul I – Kulturmøde og interkulturalitet – Madkultur i daginstitutioner Gr 11, Mahbobeh – Sofia

Vi har i modul I og H arbejdet med begrebet ”Kultur”. Kultur kan forstås som fælles viden, kunnen, erfaringer og tolkninger, hvordan man ser verden og forskellige folks baggrund. Vi har bl.a. arbejdet med kulturanalyse og kulturbegreber, herunder har vi… Continue Reading →

Kan man gøre op med sine kategoriseringer?

  Igennem dette forløb har vores fokus været på de danske hjemløse og i den forlængelse, var vi på 24 timers feltarbejde, hvor vi prøvede at leve os ind i dette uforudsigelige liv. Under vores feltarbejde oplevede vi at blive… Continue Reading →

Mangfoldighed

KI12 – gruppe 2 Vi har været på valgmodulet kulturmøder og interkulturelitet.  Her har vi fået ny viden omkring kultur og forståelsen af kultur. Dette har været med til, at skabe en undren omkring sproget og de narrative fortællinger, der… Continue Reading →

Kulturmøde og interkulturalitet

”DIAGNOSEBØRN KAN IKKE RUMME ANDRE MENNESKER END SIG SELV” – En bog til aflivning af single-stories…   I valgfagsforløbet har vi beskæftiget os med to hovedbegreber; kulturmøde og interkulturalitet. Disse kan ses som hørende under hhv. en simpel og en kompleks… Continue Reading →

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑