kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

#Køn

Ny lydbog skal gøre op med forældet seksualundervisning

puce19-se02puce19-se02

Forældreskab og sit køn

En opdagelse i kulturen af forældreskabet med fokus på kønnet Vi har på dette valgfag gået mere i dybden på forskellige kulturer og især hvilke mekanismer der kommer i spil, når forskellige kulturer mødes. Vi har lært om faglige begreber,… Continue Reading →

Kulturmøde og interkulturalitet, Køn og seksualitet

Denne gruppe har været på valgholdet: Kulturmøde og interkulturalitet (CPF16o-KI12) og har på begge moduler forholdt sig til kulturforskelle, kulturmøder samt reflekteret over kulturdiversitet som særlig ressource i forhold til vores valgte tema: køn og seksualitet. I forhold til at understøtte… Continue Reading →

Kulturmøde og interkulturalitet (Gruppe 5)

    Katalogtekst – Gruppe 5

Køn i specialpædagogisk praksis

Med udgangspunkt i vores antropologiske studie, udført i en specialpædagogisk institution, ser vi med et konstruktivistisk blik på kulturen. Under vores feltarbejde, benyttede vi os af metoder som iagttagelse, deltagerobservation og børneinterview, til at udfolde praksis. Vores gennemgang af vores… Continue Reading →

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑