kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

kultur

Dem og Os

Dem og Os

Børnenes fortælling om Glyptoteket

Vi er fire studerende fra det valgfrie modul Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, med formål om “at gøre noget for nogen”. I den forbindelse, har vi som gruppe haft et samarbejde med Ny Carlsberg Glyptotek, med fokus på et af FN´s

Se hele indlægget →

Fællesskab turnering

Fællesskab turnering Baggrund og ide ”Eksklusion vil sige, at individet fratages retten til deltagelse i fællesskabet, enten i kraft af en aktiv handling, hvor det skubbes ud af fællesskabet, eller ved en passiv handling, hvor individet holdes ude af et

Se hele indlægget →

NABO BANKO i Saxogade

Vi er seks studerende, som har valgmodulet I – “Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri” på KP. Her skal vi lave et projekt, som handler om “At gøre noget for nogen”. Dette projekt skal vi føre ud i livet med en samarbejdspartner.

Se hele indlægget →

Pædagogens arbejde med det positive kulturmøde.

Det positive kulturmøde med bouldering I arbejdet med kultur og interkulturalitet, har vi gennem deltagerobservationer, samtale- og struktureret interviews på modul H, etableret et feltarbejde med henblik på at identificere kulturen i klatreklubben Copenhagen Boulders. Vi erfarede herigennem en inkluderende

Se hele indlægget →

Gruppe 4: Kulturcollager

Kulturbegrebet kan generelt være svært at definere, alt efter hvem man spørger. Det kan både være personers egen kultur og dermed deres måde at leve på, deres nationalkultur, mens det også kan være dagtilbuddenes arbejde med læreplanstemaet; kulturelle udtryksformer og

Se hele indlægget →

Fællølsskab

Fællølsskab

Modul I – Kulturmøde og interkulturalitet – Madkultur i daginstitutioner Gr 11, Mahbobeh – Sofia

Vi har i modul I og H arbejdet med begrebet ”Kultur”. Kultur kan forstås som fælles viden, kunnen, erfaringer og tolkninger, hvordan man ser verden og forskellige folks baggrund. Vi har bl.a. arbejdet med kulturanalyse og kulturbegreber, herunder har vi

Se hele indlægget →

Kan man gøre op med sine kategoriseringer?

  Igennem dette forløb har vores fokus været på de danske hjemløse og i den forlængelse, var vi på 24 timers feltarbejde, hvor vi prøvede at leve os ind i dette uforudsigelige liv. Under vores feltarbejde oplevede vi at blive

Se hele indlægget →

Mangfoldighed

KI12 – gruppe 2 Vi har været på valgmodulet kulturmøder og interkulturelitet.  Her har vi fået ny viden omkring kultur og forståelsen af kultur. Dette har været med til, at skabe en undren omkring sproget og de narrative fortællinger, der

Se hele indlægget →

© 2019 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑