kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

kulturmøde

Kulturel-speeddating; et kulturmøde mellem folkeskole og Steinerskole

Aktivitetens mål og rammer Med vores intervention ønsker vi at nedbryde negative/stereotype forforståelser og skabe mulighed for, at der kan opstå en interkulturel kommunikation mellem elever fra henholdsvis en folkeskole og en Rudolf Steinerskole. Ideen tager udgangspunkt i opdagelser og

Se hele indlægget →

Basisgruppe i dagtilbud

Seminardagskatalog fra valgfaget kulturmøde og interkulturalitet  Vores valgfag er kulturmøde og interkulturalitet. Her har vi arbejdet med mødet mellem mennesker, med et stort fokus på forforståelser. Vi har alle vores egne forforståelser omkring hvordan verden hænger sammen, men modulet har

Se hele indlægget →

Kultur og sprogudvikling, Gruppe 11

På valgfaget ”Kulturmøde og interkulturalitet” har vi bl.a. lært om kulturforståelse og møder med andre kulturer. Jeg har derfor valgt at arbejde med kulturmødet mellem forskellige kulturer i forhold til forældre og pædagoger i en daginstitution. Mine erfaringer fra praktik

Se hele indlægget →

Hvordan kultursammenstød bliver til kulturkontakt

 

Kulturmøde og interkulturalitet

”DIAGNOSEBØRN KAN IKKE RUMME ANDRE MENNESKER END SIG SELV” – En bog til aflivning af single-stories…   I valgfagsforløbet har vi beskæftiget os med to hovedbegreber; kulturmøde og interkulturalitet. Disse kan ses som hørende under hhv. en simpel og en kompleks

Se hele indlægget →

Proces for færdsel på de sociale medier

Modul I; Kulturmøde og Interkulturalitet af Camilla Dick Med udgangs punkt for vores kompetencemål: Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et delta- gerperspektiv og en ressource i pædagogiske

Se hele indlægget →

Bordet er dit!

”Bordet er dit!” er en aktivitet vi selv har udarbejdet i forbindelse med vores feltarbejde i modul H. Vi har valgt at undersøge et psykiatrisk botilbud i København hvor vi har haft et fokus på kulturel analyse af ”Caféen”. Vores

Se hele indlægget →

Digital mobbekultur

  I valgfaget Kulturmøde og interkulturalitet, har vores gruppe i dette modul haft fokus på mobbekultur på nettet blandt unge. Vi har derfor været ude og lave feltarbejde på en efterskole i Brøndby, hvor vi udarbejdede en aktivitet som vi

Se hele indlægget →

© 2022 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑