kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

#kulturoginterkulturalitet

Taastrupgaard – “Gårdens vand” Cebrail og Mohammed

Fremtidsværksted Et fremtidsværksted er ifølge Mette Bladt et frirum for unge, hvor der gennem en opfordringsstruktur, skabes plads til ønsker og drømme for eget liv og fremtid. Fremtidsværkstedet består af tre faser: en kritikfase, utopifase og realiseringsfase. De unge skal… Continue Reading →

Kogebogen, der kan styrke kulturfællesskabet

Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag? Målet med vores aktivitet er, at børnene reflekterer over egen kulturelle identitet og dermed finder en madret, de føler, repræsenterer dem bedst. Derudover ønsker vi gennem kogebogen, at børnene gennem forskellige præsenterede retter og… Continue Reading →

Kultur & fællesskab

Pædagogens arbejde med det positive kulturmøde.

Det positive kulturmøde med bouldering I arbejdet med kultur og interkulturalitet, har vi gennem deltagerobservationer, samtale- og struktureret interviews på modul H, etableret et feltarbejde med henblik på at identificere kulturen i klatreklubben Copenhagen Boulders. Vi erfarede herigennem en inkluderende… Continue Reading →

Kulturmøde og interkulturalitet, køn og legekultur

  Katalogtekst – Gruppe 6 Vi har på modul H og I haft kultur og interkulturalitet, hvor vi har afdækket forskellige kulturparadigmer som fx det beskrivende kulturbegreb og det komplekse kulturbegreb. Paradigmerne er et tankesæt omkring kulturer der har udviklet… Continue Reading →

© 2024 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑