kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

Musik; Dagtilbud

Musikaktiviteter i dagtilbud

Musikaktivitet i dagtilbud Vores bidrag til seminardagskataloget er en musikaktivitet målrettet børn i dagtilbud. Vi har rammesat en aktivitet med fire sange/aktiviteter, som de fleste vil kunne udføre i praksis – også selvom man ikke har et dybdegående kendskab til… Continue Reading →

Kreative udtryksformer – musik DA5

Til seminardag vil vi præsentere jer for tre ud af fire børnesange vi selv har skrevet. Den første sang vi vil fremvise, er vores ”sur sang”. Dette er en sang hvor børn kan få lov til at udtrykke vrede. Vi… Continue Reading →

Trommedans og glade dage

“Musik Sjov” – Gruppe 3, KU17M

     

Rammesangleg: “Dyrene i flok”

Rammesangleg: “Dyrene i flok” Vores gruppe har selv skrevet og komponeret en rammesangleg. Udgangspunktet med sangen var, at både tekst og akkorder skulle være simple, så den var nem at tage i brug.

Musik gruppe 3

Musik Vi er gruppe 3 og vi har skrevet 4 sange:   En goddag sang En vuggevise til en bamse En sang om vrede En safari sang   Vi vil hurtigt gennemgå de forskellige sange, for at give et kort… Continue Reading →

Hvordan har vi brugt didaktik i vores musikaktivitet? Vi har ved hjælp af Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel udarbejdet en musikalsk aktivitet som indeholder fire sange. Vi vil dog blot fremvise og tale om to af sangene. ”Hjertets puls” og… Continue Reading →

Æstetiske indtryk igennem musik

Kom og syng, spil og leg med os

Musik bliver i daginstitutioner ofte valgt fra, fordi det ikke er en del af dagsordenen og fordi at det kræver planlægning og struktur. Samt en vis mængde mod fra pædagogen til at hive en tromme eller en guitar frem og… Continue Reading →

Luk øjnene – En musikalsk fortælling

W o r k s h o p – en musikalsk fortælling luk øjnene – hvorfor? Vi laver en musikalsk improvisation og inviterer deltagerne i spontan fortælling. Synssansen dominerer vores sanseindtryk. For at forstærke de andre sanser, vil vi lukke… Continue Reading →

© 2022 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑