kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

Naturogudeliv

Havet er skønt som lystfisker!

Havet er skønt som lystfisker! Vi har valgt at vise en anden måde at bruge naturen på som både kan være selvforsynende og samt

Flyder eller synker det?

FN’s 17 verdensmål Målene trådte i kraft i 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og planeten vi bor på. Verdens målene går ud på at der er 17 konkrete mål og… Continue Reading →

Gruppe 3 – Natur og udeliv! ENorm

Natur og udeliv  I vores studiegruppe havde vi forskellige udgangspunkt set i relation til naturfaglig viden og dermed forskellige grundlag for at vælge natur og udeliv, dog kan vi nu konstatere, at alle kan være med! Undervisningsgangene ude i naturen… Continue Reading →

Natur og udeliv

Sans naturen!

Vi har i modulet ‘Natur og Udeliv’ beskæftiget os med natur og miljøforhold, som har givet os indblik i, hvordan mennesker, dyr og planter i fysiske omgivelser og betingelser lever under et gensidigt påvirkningsforhold. Vi har lavet friluftsaktiviteter som overnatningstur… Continue Reading →

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑