kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

sansestimuli

sansemotorisk bane – En leg med sanserne – sb02 – Grp4

       sansemotoriskbane – En leg med sanserne Indledning Et typisk tegn på børn med sanseudviklingsvanskeligheder er, at det tit dem der er hyperaktive, sensitive og ofte kede af det. Hvis man ikke arbejder med at stimulere sanserne og… Continue Reading →

Sanseleg

På baggrund af valgfaget sundhedsfremme og bevægelse har vi valgt at fokusere på kropslighed og sanser. Vi har derfor udformet en aktivitet som vi inden seminardagen har afprøvet i en børnehave med en børnegruppe.   Aktiviteten handler om at stimulere… Continue Reading →

Sansestimulering

Sansestimulerende aktiviteter Vi har i de sidste to moduler besk

Sans naturen!

Vi har i modulet ‘Natur og Udeliv’ beskæftiget os med natur og miljøforhold, som har givet os indblik i, hvordan mennesker, dyr og planter i fysiske omgivelser og betingelser lever under et gensidigt påvirkningsforhold. Vi har lavet friluftsaktiviteter som overnatningstur… Continue Reading →

Børn på plejehjem

  På tværs af specialisering   Vi er gået på tværs af vores specialiseringer. Dagtilbud og social og special. Vi har derfor fået en lille gruppe børnehavebørn og en gruppe ældre til at arbejde sammen om aktiviteten på et plejehjem…. Continue Reading →

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑