kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

Social innovation og entreprenørskab

GRØN FESTIVAL

Nytænkning i praksis På Social innovation & entreprenørskabarbejder vi studerende med, at udtænke socialt innovative og entreprenelle idéer til en reel form, hvor vi inddrager vores social / special-specialisering. Vi studerende har modtaget undervisning i, at nytænke den pædagogiske praksis

Se hele indlægget →

Ansporet, Dem der vil dig

Ansporet  Dem der vil dig De studerende i gymnasiet er stressede som aldrig før. Ifølge Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) nyeste undersøgelse, viser det at hver 3. elev, et halvt år inde i gymnasiet, er parat til at hoppe fra. Undersøgelsen viser

Se hele indlægget →

(UN)WIRED

Vi vil som initiativtagere skabe et projekt, som har til formål at få ansat pædagoger, under stillingsbetegnelsen “trivselskonsulent” på gymnasierne. Det er ikke fremmed at pædagoger er en del af folkeskolen, men vi ønsker et fortsat arbejde på ungdomsuddannelserne. Trivselskonsulenternes

Se hele indlægget →

Check in – i fællesskabet

Dialogspil om digital dannelse

HighStepz

Projekt: HighStepz Grunden til at dette projekt har været rigtig spændende for en kommende pædagog som mig er, at jeg kan bruge mine pædagogiske kompetencer til at gøre projektet til virkelighed. Jeg skal skabe et fællesskab omkring denne nye kultur.

Se hele indlægget →

Projekt “Vasketeria – Vaskeri, Velvære og Værested for hjemløse kvinder”

Hvad er “Social Innovation og Entreprenørskab”? Valgfaget “Social Innovation og Entreprenørskab” er et idé-genererende fag, hvor vi ser muligheder frem for begrænsninger. Faget går i sin enkelthed ud på, at registrere en social problemstilling, som kan afdækkes af en pædagogisk

Se hele indlægget →

Det Nære Netværk 3.0 – medskabende fællesskaber

Samskabelse, en proces til at udvikle nye velfærdsløsninger Valgfaget social entreprenørskab og social innovation byder på mange spændende udfordringer både fagligt, men også personligt. Modulerne har i høj grad været præget af procesorientering og arbejdet med at ændre ens mindset

Se hele indlægget →

Refugee Fightclub

Forældre er utrygge omkring deres børns skolestart; Hvad skal der ske med mit barn?

Forældre er utrygge omkring deres børns skolestart; Hvad skal der ske med mit barn? Mange forældre oplever utryghed omkring deres barns skolestart, og føler at de mangler information omkring hele overgangen fra børnehave til SFO og derefter skolestart. Så hvordan

Se hele indlægget →

© 2020 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑