kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

Social og Special

STOMP “we will rock you”

PRÆSENTATION: Vi har lavet feltarbejde på et botilbud som er oprettet efter SL §108 i Høje Taastrup Kommune. På botilbuddet bor der 24 mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. I det hus vi var på besøg i, bor der 8

Se hele indlægget →

Masker og kropssprog med mennesker med funktionsnedsættelse

Krop og masker  Gruppe ku06d-grp5   Indledning Vores bidrag til seminar dagen tager udgangspunkt i krop og masker og hvordan man ved hjælp af dette kan udvikle kompetencer hos mennesker med funktionsnedsættelse. Ud fra vores viden omkring målgruppen, har vi udvalgt

Se hele indlægget →

Autisme og akvarier – ku04v-grp.2

Målgruppen Vores brugergruppe er drenge i alderen 9-10 år, som har et kognitivt udviklingsniveau tilsvarende 2-6 år. I drengegruppen har alle diagnosen, infantil autisme, hvoraf to af børnene også har ADHD og en enkelt har Fragilt X. For at skabe

Se hele indlægget →

Musisk workshop

Tryk – Social og Specialområdet

De sidste 12 uger har vi været på valgfags modulet, kreative udtryksformer, hvor vi blandt andet har arbejdet med tryk, fællesmaleri og formning i ler, som værkstedsaktiviteter. Især tryk fangede vores opmærksomhed, da vi mener at denne aktivitet kan tilpasses

Se hele indlægget →

Natursansningsaktivitet

Én-tone koncert

Denne aktivitet er tiltænkt ældre borgere med udviklingshæmning eller erhvervet hjerneskade, men kan tilpasses andre målgrupper. Den valgte målgruppe har mange kognitive udfordringer, og de kommer til udtryk på mange måder. Det kan være svært at samle borgerne om et

Se hele indlægget →

Urtemad

Hvad vægter egentlig højest for brugere med psykiske lidelser? Er det forståelsen for bæredygtighed, eller er det sociale bæredygtigheds aspekt faktisk et langt vigtigere område at have fokus på? Dette er et spørgsmål vi har haft en del fokus på

Se hele indlægget →

Vores kulturmøde i døveverdenen

Vores kulturmøde i døveverdenen  Kira Schibsbye Melsted (202163415) & Teresa Vellage-Thiesen (202163073),  CPE16o-KI13 Kulturmøde og Interkulturalitet. Gruppe 6. Vi har med nysgerrighed undersøg forskellen mellem de forskellige kommunikationsformer der er mellem hørende og døve, og hvilken betydning det kan få for døves integration. Vi

Se hele indlægget →

Sansestimulering

Sansestimulerende aktiviteter Vi har i de sidste to moduler besk

© 2019 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑