kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

SocialogSpecial

Monotypi på tværs

Monotypi på tværs På valgfagene modul H og I har vi beskæftiget os med kreative udtryksformer – skabende leg, fællesskab og æstetik. Vi har valgt at arbejde på tværs af specialiseringerne, skole/fritid og social/special, på den baggrund at vidensdele på… Continue Reading →

MADPROJEKT – et tilbud om fællesskab

På baggrund af mit feltarbejde fra modul H, har jeg valgt at arbejde videre inde for samme område, nemlig bandekultur. Jeg har dog rettet mit fokus på forebyggende arbejde her på modul I. Min målgruppe er derfor udsatte unge drenge,… Continue Reading →

Sans naturen!

Vi har i modulet ‘Natur og Udeliv’ beskæftiget os med natur og miljøforhold, som har givet os indblik i, hvordan mennesker, dyr og planter i fysiske omgivelser og betingelser lever under et gensidigt påvirkningsforhold. Vi har lavet friluftsaktiviteter som overnatningstur… Continue Reading →

Dialogisk læsning og narrativ fortælling

Vi har under valgfaget Kulturmøder og interkulturalitet, været på feltarbejde på Asmundsminde. Asmundsminde er en udflytterbørnehave med 37 pladser, hvoraf 9 er basispladser for børn med psykosociale vanskeligheder. Vi har i mødet med institutionen været optaget af deres arbejde med… Continue Reading →

Handicap i beskæftigelse

Forskning viser at mange mennesker med et handicap står uden for det ordinære arbejdsmarked i dagens Danmark. En undersøgelse fra SFI i år 2017 viser, at lidt over halvdelen af mennesker med handicap i Danmark er i arbejde, mens op… Continue Reading →

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑