kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Tag

;sundhedsfremmeogbevægelse

PLADEBOLD – Just Do It!

Pladebold I pladebold spilles der med en håndboldlignende bold på en basketballbane (ca. 8-10 meter i bredden og 20 meter i længden), med ét net i hver ende. To hold af 4-6 spillere, dyster mod hinanden. Der kan spilles på… Continue Reading →

Stikrundbold

Stikrundbold Valgfag: Sundhedsfremme og bevægelse, puce17-sb04, Gruppe 5; Christina Høeg, Peter Skønager, Michelle Thomsen, Maria Nersting På vores valgfag, sundhedsfremme og bevægelse, har vi arbejdet med at fusionere forskellige lege. Vi er en gruppe, der går på skole/fritids-specialiseringen og derfor… Continue Reading →

Inklusionsboldspil – fodgolf

Fodgolf Præsentation  Vi har valgt at beskæftige os med inklusions boldspil til seminardagen, hvor vi vil introducere deltagerne, til vores aktivitet “fod-golf”. Vores aktivitet hører under kategorien træfspil, hvor man spiller i samme retning mod ét mål, hvilket betyder at… Continue Reading →

Ballonton

I forbindelse med vores planlagte aktivitet, har vi valgt at tage ud på en skole for børn med indlæringsvanskeligheder og blandingsdiagnoser. Disse børn er ikke altid selv i stand til at tage initiativ til kropslig udfoldelse samt udfordre deres krops… Continue Reading →

Dans en sang

Konferencekatalog Vores valgfag er sundhedsfremme og bevægelse. Her har vi lært om at anvende bevægelses- og sundhedsbegrebet i pædagogisk praksis. Vi har lært at anvende didaktiske bevægelsesmodeller, fået forståelse for både det brede og smalle sundhedsbegreb og lært at anvende… Continue Reading →

SB12, gruppe 3: Skal vi klatre? ;)

Har du lyst til at prøve noget nyt og udfordrende, så du kan opnå nye ’højder’. Så skal du komme ned i W4.16 og være med i vores klatreforløb. Indhold: Vi vil gerne give jer mulighed for, at blive udfordret… Continue Reading →

Forhindrings rum

Forhindrings rum Vi har valgt at tage udgangspunkt i dagtilbud 0-6 år, med fokus på børnehavebørn, hvor vi har udarbejde et forhindrings rum, som tilpasses den enkelte målgruppe på omkring 10-12 børn. Didaktisk bruger vi aktivitetshjulet, da den giver mulighed… Continue Reading →

Bold-Ludo

Aktiviteten: Vores aktivitet hedder ”Boldludo”. Boldludo er en kombination af brætspillet ludo og at skulle skyde basket straffe eller ramme en kegle med en bold. Deltagerne bliver opdelt i to hold, som starter over for hinanden i cirklen. Første deltager… Continue Reading →

Sociale relationer i bevægelse

Beskrivelse af aktiviteten Vores målgruppe skal være mellemtrinnet, da vi forestiller os at de er bedre i stand til at bevare koncentrationen og videreudvikle legen. Aktiviteten er bedst egnet til at foregå indendørs, og kræver ingen rekvisitter. Vores aktivitet er… Continue Reading →

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑