CPF16o-MD11

Simone, Zainab, Christina, Nicklas & Martin

Modulopgave I – medie og digital kultur

Nicklas Forsberg: 101162026

Simone Isaksen: 101162012

Zainab Khayali: 101162013

Martin Jones: 101162186

Christina Strømberg: 10215680

Anslag: 2.579

Hold: CPF16o-MD11

Vejleder: Lasse Vöge & Steen Søndergaard

Dato: 21/2 – 2018

 

Modulopgave – Seminardag og bidrag til konferencekatalog

Kort beskrivelse af aktiviteten

Vores aktivitet “ GoPro” forløb sig over 2 dage, gennem digitale medier skulle børnene forsøge at arbejde sig igennem vores aktivitet ”tampen brænder”. Vi brugte 6 børn, som vi delte dem op i 2 grupper, hvor et af børnene fra hver gruppe figurerede som den aktive person, der skal gennem aktiviteten. De 2 andre børn skulle navigere og kommunikere med det andet barn gennem en Ipad, og tlf. Holdene fik tildelt en farve hver og det er nu holdenes opgave at finde de bogstaver der relateres til deres respektive farve, og derefter danne et ord, ud fra disse.

 

Formål

Formålet var at børnene fik et kendskab til GoPro, men også at få dannet nogle sociale relationer på tværs af årgange med henblik på at få et overordnet kendskab til digitale medier.

Børns relationer spiller en stor rolle i deres hverdag. Her har det afgørende betydning for børnenes trivsel at de indgår i legerelationer for der skabes udvikling og læring. (Rasmussen, K og Ahrenkiel, A, 2014. Pædagogers arbejde med børns venskaber og relationer)

 

Refleksioner

Gennem vores forløb hos fritidshjemmet Uno oplevede vi engagerede børn der var motiveret til at prøve nogle nye udfordringer. Børnene skabte relationer ved at have tålmodighed til at lytte og give plads til hinanden, de større børn hjalp de mindre med at guide på en hensynsfuld og tålmodig måde. Der kom samtidig et stort konkurrencegen i børnene og det handlede om at skabe en konkurrence og hvem der hurtigst kunne finde bogstaverne. Under forløbet indtog vi pædagoger en støttende rolle overfor børnene, hvis de havde en tendens til at gå i stå eller ikke kunne formidle den rette kommunikation til hinanden. En tendens der gentog sig under forløbet var at børnene havde problemer med at huske hvor de havde gemt bogstaverne og skabte en forvirring både blandt børn og de voksne. Under forløbet var børnene gode til at hjælpe med at danne og finde frem til ordene, her tog nogle enkelte af børnene en lederrolle der hjalp de andre i gruppen med at få stavet ordet.

Evaluering

Under aktiviteten blev vores formål med aktiviteten indfriet da børnene gennem relationer til hinanden gennemførte aktiviteten. Dette blev opnået ved at børnene, udviste engagement, nysgerrighed og kommunikeret med hinanden. Børnenes læring omkring kendskab til GoPro blev samtidig indfriet, da alle fik mulighed for at afprøve og arbejde med de forskellige redskaber på tværs af hinanden. Børnene gav udtryk for, at de syntes aktiviteten havde været sjov, da vi til slut evalueret med dem.

CPF16o-MD11
CPF16o-MD11
CPF16o-MD11
CPF16o-MD11
CPF16o-MD11