Workshop til Seminardag fredag d. 21/9

Gruppe 4: Rikke, Amanda, Frederikke, Josefine og Astrid
CPE16o-SB14 – Sundhedsfremme og bevægelse

Vi har på modul H og I haft Sundhedsfremme og Bevægelse som valgmodul. Dette modul giver indsigt i hvordan sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser understøtter menneskers sundhed, livskvalitet, trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.

Ud fra denne viden vi har fået, har vi lavet en sjov og lærerig teambuilding dag for DIN arbejdsplads. Vi fokuserer på samarbejde, styrke gruppens fællesskab og skabe nye stærke relationer indbyrdes, samtidig med at vi skal have det hammer sjovt. Vi er stærke tilhængere af, at ryste folk sammen gennem bevægelse, kropskontakt og leg og mener at der har en stor effekt på det enkelte individ og den større gruppe. Vi har lavet vores aktiviteter uden de store brug af midler og rum, så I nemt kan tage dem med tilbage til arbejdspladsen eller med hjem til familien. Vi håber på, at kunne motivere til mere kropslig udfoldelse til jeres arbejdsplads. Vores aktiviteter er:

Stafet med kortspil

Hvert hold skal vende kortspillet (es til 8) i rigtig rækkefølge, og bringe det tilbage til deres startpunkt. Vender en spiller et forkert kort, vendes det med billedsiden ned af igen og spilleren går tilbage til sin gruppe og næste spiller går i gang.

Der er særlig gang til kortene som er:

  • Trillebør
  • Krabbegang
  • Hinke
  • Op på ryggen
  • Gå på alle fire baglæns

 

Gribe-kaste-boldspil

Aktiviteten går ud på, at deltagerne deles i to hold, hvor hvert hold får hvert sit farvet bånd. Det gælder om at få flest grebne bolde i træk. Man får et point per grebet bold. Dog får man ikke point, hvis bolden kastes tilbage til den, som man modtager fra. Boldretten mistes når den tabes på gulvet eller gribes af det andet hold. Der er så vidt muligt ingen fysisk kontakt.

I vores didaktiske overvejelser er vi kommet frem til, at det er vigtigt at arbejde sammen, at se hinanden, at kunne gribe og kaste og at undgå at berøre modstanderholdet. Man skal have fokus på at finde medspillere på banen og spille sig fri – samarbejde.

Formålet med aktiviteterne er at styrke de sociale relationer samt fællesskabet. Derudover er alle inkluderet og aktivt deltagende i denne aktivitet. Det kommunikative aspekt spiller en væsentligt rolle både verbal og nonverbalt.

Vores didaktiske overvejelser understøttes af Jan Kampmanns teori om legens betydning. Det er vigtigt for børn, at de lærer at indgå i relationer til andre børn, hvor de kan opbygge venskaber og blive en del af et børnefællesskab. Her er legen helt central. Leg er med til at opbygge tilhørsforhold og bidrager til at skabe sociale relationer, hvilket skaber trivsel for dem i deres hverdag.

 

 

CPE16o-SB14
CPE16o-SB14