Intro til improvisationsteater

Vi vil i dette indslag tilrettelægge og gennemføre en række dramaøvelser på seminardagen. Aktiviteterne omhandler improvisationsteater, som har været en grundlæggende del af vores valgfag: leg, drama og teater. Som det første vil vi introducere 10 grundregler for improvisation, da de er grundlæggende for at kunne udføre de aktiviteter vi har planlagt for dagen.
Grundreglerne lyder ifølge Marianne Miami Andersen således:

 

  1. accepter alle bud
  2. samarbejd – hjælp hinanden
  3. brug din første ide
  4. stole på din fantasi
  5. giv og tag imod tilbud
  6. drop planlægningen
  7. hold et fokus
  8. skab en historie
  9. brug status
  10. kom igen

 

De første 6 råd er de mest grundlæggende, der handler om at komme på gulvet og begynde og udfolde sig. Det er også disse grundregler vi har valgt at lægge mest fokus på.

 

Øvelserne/aktiviteten

“Icebreakers”

Ordet icebreakers henviser til at bryde isen, og det er netop det disse improvisatoriske øvelser bl.a. bidrager med. Vi har valgt netop disse øvelser grundet faktummet at gruppen vi skal gennemføre dem med for det første (formodentlig) ingen erfaringer med drama har, og for det andet (formodentlig) ikke kender hinanden. Øvelserne medvirker derfor til netop at “bryde isen”, skabe tillid samt et trygt rum, men er også medvirkende til at skabe relationer og samarbejde/sammenhold i gruppen. Disse øvelser blev også på vores hold brugt i starten til selvsamme. Improvisations metoden er samtidig også en vigtig grundsten og forudsætning for det at kunne spille skuespil.

Øvelserne der skal gennemføres på dagen:

(Alle øvelser foregår i en stor rundkreds)

1.Klappeleg

2. Magiske bolde

3.Grimasse leg


Didaktiske overvejelser

I pædagogisk praksis er dramafaget hensigtsmæssigt og givende af flere grunde. B.la. er det et godt redskab til at skabe et trygt og tillidsfuldt rum hvor man derfra kan arbejde med inklusion, relations dannelse, samarbejde, personlig udvikling, empati samt udvikling af børns legekultur osv. Med improvisationslege styrkes som tidligere nævnt, bl.a. samarbejde og relationer blandt børnene/brugeren.
Den 1. øvelse, Klappe-legen, går ud på at man skal sende et klap videre til den person der står ved siden af en. Det er vigtigt at man kigger hinanden i øjnene når man “giver” klappet videre. Denne leg er med til at stimulere opmærksomhedsevnen, samt er med til at skabe bevidsthed om personerne omkring sig. Denne bevidsthed sker gennem øjenkontakt, og fælles opmærksomhed på målet, der i dette tilfælde er at sende klappet videre. At man overhovedet får “set” hinanden i øjnene og erkendt at folk er tilstede er en forudsætning for relations dannelse.

Den 2. øvelse, Magiske bolde, omhandler at man i dette tilfælde former en hvilken som helst slags bold og sender den videre til en person i rundkredsen. Det er vigtigt at man med kroppen viser hvilken bold der er tale om og at man også sender den videre med tanke på dette. Legen stimulerer især fantasievnen, som også er vigtigt for voksne, da det gør det nemmere at sætte sig i børnenes sted og have fokus på børneperspektivet. I legen er man i direkte nonverbal kontakt med hinanden, dette er igen med til at skabe relationer deltagerne imellem samt skabe et tillidsfuldt rum.

Den 3. øvelse, Grimasse leg, går ud på at man i rundkredsen sender en grimasse til sin sidemakker. Sidemakkeren tager imod ved at spejle ansigtsudtrykket og sender nu et nyt udtryk videre. Øvelsen styrker empati samt følelses- og kropsbevidsthed.

 

Øvelsernes opbygning og rækkefølge, er bevidst. Legene stiger gradvist i sværhedsgrad og for hver leg bliver der rykket mere og mere på deltagernes personlige grænser. Dog er de udvalgte lege, nogle af de mest simple og elementære øvelser, grundet deltagernes forudsætninger.

 

Improvisationslegene kan benyttes og er givende for alle slags brugere, om det er børn, unge, voksne, eller personer med nedsat funktionsevne. Man skal blot tilpasse legene alt efter målgruppe.

 
pucf17-ku06d