Vores forløb:

I dette forløb har vi været ude i en SFO, og arbejdet med en gruppe fra 3. Klasse. I vores forløb har vi arbejdet med statue drama samt improvisations drama. Vi har lavet en række forskellige øvelser der tager udgangspunkt i nonverbal udtryksformer. De øvelser vi lavede med vores børnegruppe i SFO’en, tager udgangspunkt i det vi har arbejdet med i vores undervisning.

 

De øvelser vi bl.a. har lavet er:

 • Citron” (improvisationsleg, der bygger på statue drama)
 • Status Leg” (med forskellige figurer)
 • Mimeleg” (bygger på gæt og grimasser)

 

Fælles for alle øvelserne:
De alle bygger på improvisering og er derfor også en del af det man kalder for Teatersport. Denne drama metode bygger nemlig på impro og at man spiller med sig selv eller i sammenspil med hinanden. Derved bliver opførelsen også ny da det ikke er blevet opført før, netop fordi det bygger på impro. Når der spilles, enten individuelt eller i samspil med andre, foran et publikum kaldes det teatersport.

 

Der er 6 råd inden for teatersport (de mest grundlæggende):

 1. Accepter alle bud
 2. Samarbejd – hjælp hinanden
 3. Brug din første ide
 4. Stol på din fantasi
 5. Giv og tag imod tilbud
 6. Drop planlægning[1]

 

De 4 grundelementer inden for drama:

Under planlægningen af vores øvelser, fokuserede vi på de 4 grundelementer inden for drama.

De 4 grundelementer:

 1. Figur
 2. Tid
 3. Rum
 4. Fabel

 

Disse elementer bruges til at definere alle aspekterne ved et givent teaterstykke/dramaøvelse. Hvilke karakterer er med (figur), hvor befinder vi os rent tidsmæssigt (tid), hvor befinder vi os rent konkret (rum) og hvilken historie fortælles der (fabel). I vores øvelser har vores fokus mest være på figur og rum. Figuren er meget vigtig i de øvelser vi har lavet da børnene lever sig ind i en anden given rolle. Ligeledes blev rummet også brugt i forhold til “hvor vi var henne”. [2]

 

Vi har valgt at fokusere på “Citron” legen, dette er en øvelse der tager udgangspunkt i improvisation. Deltagerne bliver delt i to hold men får den samme situation, såsom “Fødselsdag hos dronningen” som holdene, ved første indskydelse/tanke skal improvisere et stillbillede.

[1] ”Teatersport og improvisation”, Marianne M. Andersen, 2. Udgave, 2014

[2] ”Udtryk, musik og drama” Ohlsen og Ullersted, 2007
CPE15o-KU16D