TEGN DIT NAVN

Puce18-Ku05v
Kathrine Marie Jensen
Julie Helstrup Jensen

Oktober 2020

 

Indhold

• MATERIALER

• SPECIALISERING/MÅLGRUPPE

• AKTIVIET

• HVORFOR ER AKTVITETEN RELEVANT FOR MÅLGRUPPEN?

• REFKLEKSIONER

• LITTERAURLISTE

 

 

Materialer:

• Papir
• Blyant

Specialisering/målgruppe:

Social/special pædagogik – Psykisk sårbare

Aktivitet

Tegn dit navn. Du skal i denne aktivitet ved brug af tegninger få dit navn ned på papir. Til rådighed har du en blyant, et stykke papir, din kreativitet og din fantasi. Aktiviteten foregår i et rum med andre mennesker og skal fungerer som en social proces, hvorved du skaber dit eget produkt. Du skal inden du begynder tænke over hvad du forbinder med livskvalitet – Hvad holder du af at lave? Hvad kan gøre din dag bedre? Hvem gør dig glad? Hvor har du haft en god oplevelse? Hvad er din livret? Mm.
Bogstaverne skal som sagt danne dit navn, men behøver derudover ikke begrænse dig. Brug din fantasi og tegn dit navn, således at dit navn udstråler noget der bidrager til netop din livskvalitet.

Hvorfor er aktiviteten relevant for målgruppen:

Kunst er en god måde at arbejde med psykisk sårbare mennesker, da kunsten giver plads til kreativitet og fantasi. I arbejdet med psykisk sårbare mennesker er det vigtigt at man får borgeren i flow når der bliver lavet en aktivitet, da man ikke vil give dem en følelse af nederlag men samtidig gerne vil fastholde deres opmærksomhed på aktiviteten.
Menneskerne som lever i psykiatrien lever ofte med diagnoser som kan gøre det svært at opretholde en positiv hverdag, da flere problemstillinger ofte opvejer den negative livsopfattelse. Psykoser, mangel på pårørende, ensomhed, misbrug mm. Denne aktivitet skal fungere som et tilbud, hvor man i samspil med andre mennesker, skal mindes noget der i nutiden eller førhen har biddraget til den enkeltes livskvalitet. Alle mennesker gennemlever forskellige faser i livet, psykisk sårbare har dog ofte en mere usikker livsgang, da deres sind ofte er mere modtagelige for omvæltninger. Ens navn følger dog en, ligegodt hvem man er, gennem hele livet. Dermed er der også mulighed for i denne aktivet at forbinde en selv, i gennem sit navn, med noget som har haft positiv indflydelse på en førhen.
Samtidigt er det livsbekræftende for den enkelte at være med i fælleskab. Ensomhedsproblematikken er omfattende i psykiatrien, og dermed er det relevant at aktiviteten foregår i et fælleskab, på trods af man udarbejder sit eget produkt, da fælleskabet kan biddrage til inspiration, opbakning og social samvær.

Refleksioner (fejlkilder)

I arbejdet med psykisk sårbare, skal man være opmærksom på at målgruppen lever med forskellige sindslidelser. Dette gør også ofte gruppen meget ambivalente og forskellige sindsforstyrrelser medgøre at to dage sjældent er ens. Derfor kan større kunstprojekter ofte være udfordrende for målgruppen, da længere forløb med psykisk sårbare ofte kan være for udmattende, da deres psyke kan variere dagligt. Derfor er denne aktivitet ikke videre tidskrævende, men skaber rum for at danne et socialt netværk, hvor man samtidig kan skabe sig noget selvindsigt, da man løbende skal kigge indad, og mindes noget livsbekræftende. Dette er også ideelt for målgruppen, da menneskerne i psykiatrien ofte kæmper med en gennemgående nedværdigende tankegang omkring dem selv, hvilket kan gøre det svært at indstille deres tankegang til det positive. Det er det denne aktivitet medvirker til.

Litteraturliste

– Plant et værksted, Suzanne Ringsted og Jesper Froda, Grundbog for æstetisk skabende (2011), København , forlag: Hans Reitzel

– Flow – The psychology of Optimal experience, Mihaly Csikszentmihalyi, HarperCollins e-books, 1990

– Juliussen, F. B. (2008). Recovery og psykosocial rehabilitering. Hentet fra Socialstyrelsen: https://socialstyrelsen.dk/handicap/psykiske-vanskeligheder/rehabilitering

puce18-ku05v