Lavet Af Mikkel, Christian, Anja, Khamael og Jonas

Vi er 5 pædagogstuderende fra KP som har valgfaget medier og digital kultur. Under denne workshop vil vi prøve at afmytologisere ideen om, at smartphones, iPads og andre teknologier er lig med inaktivitet i folkeskolen. Derfor har vi valgt at anvende teknologierne “Hopspots” og “Sphero”, der kan være med til at skabe motivation til bevægelse hos alle slags borgergrupper i en situeret læringskontekst. I denne workshop har vi dog et særligt fokus på, hvordan vi kan koble teknologi, læring og bevægelse sammen i indskolingen (0-3 klasse).

 

Hvad er hopspots?

Hopspots er interaktive gulvmarkører, hvis mål det er at kombinere leg og læring i én enhed.

De har farverige mønstre og symboler, der udløser digitale interaktioner, når de trædes på.

Hopspots kan bruges til at skabe sjove og engagerende aktiviteter inden for forskellige emner som matematik, sprog, og bevægelse.

I pædagogisk praksis kan Hopspots hjælpe elever med at forstå koncepter gennem fysisk interaktion og spil. De fremmer samarbejde og kreativ tænkning og kan tilpasses forskellige aldersgrupper (Hansen, B. & Jensen, L 2023).

 

Hvad er Sphero?

Sphero er en robotkugle, der kan programmeres til at bevæge sig og udføre opgaver.

Den er udstyret med lys og sensorer, der muliggør præcis styring og feedback.

Sphero kan bruges til at undervise i programmering, teknologi og matematik.

I pædagogisk praksis kan Sphero hjælpe elever med at udvikle kodningsfærdigheder og problemløsningsevner. Den gør læring sjov og interaktiv ved at udfordre eleverne til at designe og programmere deres egne robotopgaver.

Hvad er vores mål? 

Vi vil som sagt udfordre myten om, at teknologier som disse skaber inaktivitet i indskolingen. Dette vil vi gøre med lege, der kan fremme motivationen til læring og bevægelse. Vi har skabt vores eget makerspace, som danner grobund for situeret læring for vores deltagergruppe. (makerspace og situeret læring uddybes i næste afsnit)

 

Faglige og didaktiske overvejelser:

I vores institutionelle liv i Danmark, anvender vi flere former for makerspace i vores pædagogiske dagligdag. Disse kreative rum bliver anvendt i alle former for institutioner. Dog varierer det enkelte makerspaces udtryk ud fra, hvilke materialer/artefakter institutionen har til rådighed samt den givne deltagergruppe. Trods variationen fra de materialer og børnegrupper man har til rådighed, kan makerspaces konkretiseres som et fysisk sted/lokale, der er indrettet af det pædagogiske personale til at fremme motivationen for innovation, bevægelse og kreativitet (Kjetil Sandwik & Klaus Thestrup 2018). En grundsten i dette faglige begreb er, at den nyskabte motivation forekommer i en situeret læringskontekst hos ens deltagergruppe. Situeret læring er en teori der beskriver, at al læring foregår i en situeret kontekst. Vi har i vores projekt fokus på, at deltagerne ikke kun imiterer, men også oplever plads til at kunne øve sig, begå fejl og dermed lære af disse fejl. Situeret læring kan i praksis foregå i længere projekter, hvor der er tid til at barnet/borgeren får mulighed for at fejle undervejs, og stadig lære og udveksle idéer og viden med andre børn/borgere. I forbindelse med vores didaktiske overvejelser har vi haft et mål, som er at skabe en motivation for børn til at bevæge sig noget mere indenfor, da de fleste bevægelsesaktiviteter foregår udenfor. Samtidig vil vi anvende vores teknologier sådan, at de skaber inklusion i form af bevægelse og samarbejde i stedet for eksklusion og inaktivitet.

 

Rummet som vi vil bruge Hopspots i er indenfor, det kan f.eks. være et klasselokale eller en gymnastiksal. Hopspots kan tilrettelægges som man vil i lige det rum man ønsker. Kriterierne for at kunne deltage i Hopspots er, at man kan gå/løbe. Dette gør sig også gældende for aktiviteten med sphero.

 

Handlemuligheder:

I forhold til skole/fritid, ville målgruppen selvstændigt kunne bruge aktiviteten til at fordybe sig uden pædagogisk opsyn. Aktiviteten ville styrke deres evne til at samarbejde og deres selvstændighed. Dette kan også give børnene et rum til at de styrke deres venskaber. For de skrøbelige børn vil aktiviteten skabe mulighedsrum for at udfolde sig kreativt og få succesoplevelser. Leg er vigtig for barnets udvikling, dannelse og trivsel. En mulighed er, at barnet med de sociale vanskeligheder kan sættes sammen med en ældre og mere kompetent gruppe børn. Dette kan resultere i, at barnet yder sit bedste. Her kunne barnet måske udvikle en mere avanceret form for præstation og tænkning, hvormed barnet også kan udvikle mere sig kognitivt, end hvis hen holder sig for sig selv.

E17C5662-15D9-4DF3-9237-2AAA8A53A9C2

Materiale:

Hop spots

Sphero

Kegler

Malertape

Ipad med appen “Hopspots”

 

Litteraturliste:

Sandvik, K. & Testrup, K. (2018). skolen som makerspace- Leg og læring. I: H.H. Møller (Red.), Leg i skolen en antologi (s. 24-24). Unge pædagoger.

 

Hansen, B. & Jensen, L. (s.d.). aktiv læring med hopspots. Hopspots. Lokaliseret den 24. oktober 2023 på https://www.hopspots.dk/da/

 

 

 

 
puce21-md01
puce21-md01
puce21-md01
puce21-md01