Mål og rammer:

Målet er at børnene udvikler deres teknologiforståelse og at de lærer at samarbejde og om turtagning.

Målgruppen er Storegruppen i børnehave 4-6 årige. 

Aktiviteten er tilpasset en gruppe af 4 børn ad gangen, hvoraf de samarbejder 2 og 2. 

Min. 2 voksne

 

Materialer:

2 Beebots

2 sæt LegoWeDo

2 iPads

 

Fysiske rammer:

Aktiviteterne skal udføres indendørs, i et rum med god gulvplads. 

 

Indhold:

Aktiviteten starter med, at tage børnene med ind i det rum som aktiviteten skal udføres i. Derefter kan man vælge at vise børnene de ting som de skal lege med og forklarer at de først skal lege, evt. tampen brænder, hvor tingene gemmes 1 ad gangen. Man kan også vælge bare at gå direkte til legen med robotterne

Når de har fundet tingene, går legen med den fundne ting i gang. Den første ting vi gemte var en Beebot, derfor var det også det første vi legede med. Børnene satte sig sammen 2 og 2 på hver deres måtte og så sad vi voksne mellem dem. Først forklarede vi dem at det var en robot, som kan køre frem, tilbage og til siden og derefter viste vi dem hvordan den fungerede. Efter dette fik børnene selv lov at lege med dem, og skiftedes til at prøve. 

Dette fortsatte vi med i 15-20 min. Efter dette gik børnene ud på gangen med en af os voksne og så gemte vi LegoWeDo og så skulle de lege tampen brænder igen. Derefter satte de sig igen på deres måtter sammen 2 og 2 og vi voksne sad imellem. Så skulle vi bygge robotten, og følge de trin der var på ipaden, en af os voksne sad med Ipaden og viste hvilke klodser de skulle finde og den anden hjalp med at bygge hvis de havde udfordringer ved det. Da de havde bygget robotten, fik de lov at styre den på Ipaden.

Efter de alle havde prøvet robotten, kan man sætte sig i en rundkreds og snakkede om hvad de synes var sjovest, sværest mv. som en kort evaluering af aktiviteterne. 

 

Faglige og didaktiske overvejelser:

Teknologiforståelse

Vores faglige didaktiske overvejelser med denne aktivitet er først og fremmest at udvikle deres teknologiforståelse, dette sker ved at de ved Beebots forstår hvordan man får robotten til at køre og hvordan man bestemmer retningen. Ved LegoWedo er der en bredere teknologiforståelse tilknyttet, da de skal følge de forskellige trin på Ipaden, sætter et batteri/motor på som gør at robotten kan køre og til sidst styre robotten med ipaden.

 

Samarbejde

Aktiviteten sætter også fokus på børnenes evne til at samarbejde, ved at de skal deles om de forskellige former for robotter og hjælpe hinanden med at bygge eller styre robotterne. Her får børnene også testet deres tålmodighed i form af turtagning, ved at kunne give plads til den anden.

 

pædagogens position: 

Derudover har vi i vores overvejelser tænkt over vores egen position ift. at udføre aktiviteten med målgruppen. Her har kan man vælge, at gøre brug af Basil Bernsteins læringsrum, herunder benyttede vi primært læringsrum 2, hvilket vil sige at vi gik ved siden af. Dette skaber de bedste læringsforudsætninger for målgruppen, da de ikke i forvejen har kendskab til Beebots og LegoWedo.

Man kan i løbet af aktiviteterne vurdere hvornår børnene kan “lege frit”, hvor den voksne imens går bagved aktiviteten og så træde til når børnene har brug for støtte. 

 

Lavet af:

Maria Kuntz, Maja Keil, Saad Ahmed

puce20-md01
puce20-md01
puce20-md01
puce20-md01
puce20-md01
puce20-md01
puce20-md01
puce20-md01
puce20-md01