Temabingo

Mål  

Sociale udvikling: Det sociale fællesskab der opstår når børnene er opdelt i hold, er med til at styrke de sociale relationer børnene imellem, samt at udvikle sociale færdigheder, såsom samarbejdes evne og empati. 

Kommunikation og sprog: På holdene skal børnene kommunikere med hinanden og sprogliggøre deres tanker og ideer for at løse opgaven, dette er med til at understøtte den sproglige udvikling. 

Krop, sanser og bevægelse: I bevægelsesfællesskaber udvikler barnet kropslige og              sanselige indtryk og udtryk. Dette styrker evnen til at aflæse og forstå andres kropssprog. Samt deres fysiske- og mentale sundhed. 

Alsidig personlig udvikling: Gennem deltagelse skal barnet gøre sig erfaringer med at indgå i, høre til, samt navigere i fællesskabet. Her skal barnet opleve, at det respekteres, passes på og værdsættes.  

Natur, udeliv og science: Leg i uderummet giver mulighed for fordybelse og være fysisk aktiv, hvilket styrker de sansemotoriske færdigheder og udvikler kreativitet og fantasi. 

Middel   

Børnene deles i 4 hold, og de sættes sammen to og to. Hvert hold får tildelt en bingoplade med et antal billeder på. De skal nu sammen finde de ting der er på deres plade, hver gang en ting er fundet skal de bringe den hen til deres plade og en ny ting skal findes. Når alle ting er blevet fundet, har man bingo og det hold der når det først har vundet spillet.  

Justeringer 

For at øge børnenes medbestemmelse, kan man undlade spillepladen og i stedet lade børnene være med til at bestemme hvilke elementer, der skal være på spillepladen. Man vil også kunne op- eller nedjustere sværhedsgraden afhængig af målgruppen, F.eks. ved at sætte tid på, vælge rækkefølge, at skrive ordet eller lade det være en farve, de skal finde. 

Metode 

Første gang vi præsenterede aktiviteten for børnene, var vores positionering i forhold til vores pædagogiske rolle, mest set ud fra et deduktivt perspektiv. Her indtrådte vi i rollen som mesteren. Vi opstillede faste rammer, og hold, og vi på forhånd havde bestemt hvad børnene skulle finde på legepladsen. Aktiviteten var voksenstyret og vi havde fast lagte regler i vores aktivitet. 

Anden gang vi prøvede aktiviteten, valgte vi en mere induktiv tilgang til børnene og skiftede nu til animatorrollen. Vi justerede nu aktiviteten og lod børnene være medbestemmende i aktiviteten. Vi forsøgte at udfordre dem kognitivt, da de skulle tænke kreativt. Konkurrenceelementet brugte vi til at motivere børnene til fysisk udfoldelse og derved opnå en mestringsoplevelse. Vi havde fokus på det positive samspil, både voksen/barn og barn/barn. Igennem begge forløb var vores tilgang til børnene anerkendende, og vi havde fokus på, at alle skulle opleve bevægelsesglæde samt være inkluderet i fællesskabet. 

Af:

Gruppe 5

Ditte Falk paed177023

Karsten Pedersen paed177024

Malene Mathilde Jahnke Rasmussen paed177002

Julie Ellgaard paed177012

 

Litteratur 

Herskind, M., Nørgaard, M. & Winther, H. (2015) Kunsten at undervise- om lærerroller og gruppedynamik. I: Winther, H. (red.) m.fl. Fodfæste og himmelkys: Undervisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans (s. 33- 52). 2. udgave. Billesø og Baltzer. 

Ågård, D. (2014) Teorier om motivation I: Motivation (s.20-36). Frydenlund 

Den styrkede pædagogiske læreplan. Lokaliseret d. 13-12.2018 på: 

https://www.emu.dk/modul/de-seks-læreplanstemaer