Mål og rammer:
Til vores faglige inspirationsblog under valgfaget kulturmøder og interkulturalitet, har vi besluttet at udføre et samtaleforum for medstuderende til seminar dagen. Vi har været ude at observere en SFO på Ydre Nørrebro. Børnene fra SFO’en var oprindeligt vores målgruppe, men da denne målgruppe er 6-12 årige, valgte vi at udføre vores intervention på de professionelle pædagoger i stedet for, og da dette ikke har været en mulighed for os har vi valgt at udføre interventionen med vores medstuderende/kommende pædagoger.

Emnet og målet for samtalen er at snakke om personlige oplevelser af racisme og farveblindhed, for at reflektere over hvilke forskelle og ligheder der er på etniske minoriteters og etniske majoriteters erfaringer på en form for diskrimination baseret på ens etnicitet, samt eventuelt oplevet en opdagelse af farveblindhed eller stereotypisering man selv har udført eller blevet påført af andre etniciteter.

Netop fordi berøringsangst overfor race og etnicitet kan være med til at bagatellisere og tabuisere racisme og diskrimination, samt manglende anerkendelse af andre etniciteter.Vi vil derfor skabe et forum for at sætte fokus på og åbenhed omkring ovenstående emner.

Seminardag:
Vi lægger ud med vores oplæg, dernæst kommer der en kahoot-quiz omkring de faglige begreber vi har benyttet til vores kulturanalyse af farveblindhed og interkulturel sensitivitet, for at udfordre eller teste vores medstuderendes bevidsthed omkring emnet. Formålet er også at udfordre vores pædagogiske kompetencer i praksis med kulturmøder. Til sidst kommer vores intervention som er beskrevet nedenstående.

Interventionen:
Samtale Forummet gennemføres i et stille rum med mulighed for at snakke frit, hvor holdet af de medstuderende opdeles i grupper af 4-5 personer. Vi stiller grupperne nogle spørgsmål hvor de kan få 5-10 minutter til at drøfte, diskutere og besvare spørgsmålene med hinanden, og efterfølgende reflektere over hvad hver gruppe har snakket om til resten af holdet. Her kan vi opsamle i forummet og derefter evaluere over selve processen/aktiviteten.

Aida Arslan
Marck Frederiksen
Martin Holst Nielsen
Saif Shah Muhammad
Tanja Joensen

puce20-ki01

puce20-ki01
puce20-ki01