Vi har valgfaget skabende leg, fællesskab og æstetik. Vores aktivitet tager udgangspunkt i kreativitetens univers, hvor der er mange muligheder, materialer, ideer og færdigheder som skal afprøves og eventuelt styrkes.

Målet

Målet med aktiviteten var at børnene skulle få en erfaring med at skabe noget “nyt” af noget “gammelt”. De skulle lære at få kendskab til forskellige materialer og hvad der kan blive skabt ud af dem. Derfor valgte vi at skabe trolde, hvortil der ikke er grænser for, hvordan den skal se ud. Vi ville gerne give dem evnen til at stole på deres egen kunnen, og gribe deres ideer omkring troldens udseende. Derudover vil børnene få styrket deres finmotoriske færdigheder altså at kunne klippe, male, lime m.m..

Målgruppen

Den målgruppe vi har afprøvet vores aktivitet med er 5-6 års alderen. Vi har taget udgangspunkt i børnehavebørn, som skal starte i børnehaveklasse efter sommerferien. Vores tanke er, at man sagtens kan tilrettelægge og planlægge denne aktivitet ud fra andre målgrupper, som skole-fritids børn. Måske med nogle små justeringer eller tilføjelser. Det kan eksempelvis være flere genbrugsmaterialer, flere nipsting m.m., da nogle børn er længere fremme i deres kreative udvikling. Det kan formentlig gøre, at vi som de voksne kan ‘fastholde’ og gøre at børnene udfolder sig i længere tid ad gangen.

Vi afprøvede aktiviteten med seks børn. Hvis man inddrager børnehavebørn til denne aktivitet, som vi har valgt at gøre, må vi antage at nogle har brug for mere hjælp og derfor tænker vi maksimum otte børn idet man som den voksne har overskud samt overblik til hvert enkelte barn.

Fysiske rammer og materialer

Den fysiske ramme og kravet til vores afprøvede aktivitet, er at det gerne må foregå i et kreativt rum i institutionen eller derhjemme på stuebordet, bare det inviterer til kreativitet og legende atmosfære. Kernematerialet er at man har tomme toiletruller, da man skal kunne udfolde sine kreative ideer på den. Derudover er det et vigtigt element, at man har noget at lime med såsom en limpistol, ellers er det kun fantasien der sætter grænser. 

  • Ideér til at udtrykke sig på toiletrullerne, kan være at man inddrager maling, perler, glimmer, blade, øjne, tuscher, garn eller hvad man lige har liggende. Jo mere genbrug, eller rester man finder, jo bedre.

Selve aktivitetens udførelse

Børnene kommer ind i kreativitets rummet, hvor der er allerede er fundet materialer frem og gjort klar. Det ser indbydende ud.. Dette gør at børnene allerede kan mærke den legende atmosfære og at de ved nu, skal der ske noget sjovt. Hvilke børn er f.eks. ikke glade for maling? 

Vi startede med at gennemgå en del af materialerne sammen med børnene, og lod dem komme med inputs til hvad de kunne bruges til. Vi lod det være op til dem, og sagde ikke nej til nogen ideer, men byggede i stedet videre uden at rammesætte. De fik lov at være medbestemmende i materialernes kunnen.
Børnene får hver deres toiletrulle og vælger herefter maling. Der er en lille tørreproces, men som børnene bruger til at finde og undersøge de materialer de vil pynte deres trold med.
Herefter bliver der pyntet i det tempo som børnene selv ønsker, og den voksne kan hjælpe med at lime og at guide barnet i at skabe trolden. 

Overvejelser

Vi fik efterfølgende snakket med børnene om de synes det var sjovt, hvilket de svarede ja til og de gerne ville lave igen. Derudover fik vi observeret på nogle af vores mål ift. at styrke deres finmotoriske færdigheder og at nogen havde sværere ved at klippe og tegne end andre. Alle børnene var glade og stolte af deres resultat, og vi antager at, at der ingen facit var, gjorde at de ikke sammenlignede deres trolde med hinanden. 

Puce19-ku03 – gruppe 8         Liza J, Iben K, Maria B.P. 

puce19-ku03s
puce19-ku03s