Indledning:

I vores feltarbejde besøgte vi TK Ungdomsklub, hvor Game har en base for de unge. Inden besøget udarbejdede vi en række spørgsmål, hvor vi også kontaktede to af Zone-koordinatorerne fra Game for at arrangere interviews. Heldigvis var begge koordinatorer villige til at deltage i interviewet og tilbød også at hjælpe os med at finde unge fra Game, som vi eventuelt også kunne interviewe.

Vores første fokus lå på interviews med Zone-koordinatorerne, Salma og Khalil, som begge var meget imødekommende og deltagende i vores undersøgelse. Gennem vores samtaler med dem fik vi et dybtgående indblik i Game’s rolle og aktiviteter inden for ungdomsarbejde.

Selvom vi havde håbet på at interviewe to unge fra Game, stødte vi på en lille udfordring, da en af dem sprang fra i sidste øjeblik. Trods at den ene hoppede fra, formåede vi stadig at indhente information fra den tilbageværende unge. Deres perspektiver og erfaringer gav os et levende indblik i, hvordan Game påvirker og støtter de unge i lokalsamfundet.

Alt i alt var dagen på TK Ungdomsklub en succes, og vi forlod stedet med værdifulde data og indsigter, der ville danne grundlag for vores videre analyse og refleksioner. Interviewet var afgørende for retningen af vores feltarbejde og bekræftede vigtigheden af tæt samarbejde og åbenhed i vores analyse af Game’s virkning på de unge.

 Mål og rammer:

Vi ønsker at udforske, hvordan vi mennesker har fælles grundlag på tværs af forskellige kulturer. Desuden kan aktiviteten være både lærerig og berigende, da den giver mulighed for at lære af hinandens perspektiver og oplevelser på en respektfuld og åben måde.

Vi har valgt at udarbejde nogle spørgsmål målrettet til unge (15+) og for alle køn.

I vores aktivitet kan man være alt fra 2 personer til 100 personer. Vi har valgt at lave en aktivitet, hvor en hel klasse ville kunne deltage.

Målet med tiltaget er at se, hvor mange fælles erfaringer og holdninger folk kan have indenfor kultur.

Indhold:

Som en del af vores aktivitet vil vi udvikle en række ja/nej spørgsmål eller udsagn, som vi vil præsentere for vores medstuderende. Disse spørgsmål og udsagn vil dække et bredt udvalg af emner inden for kultur, samfund og personlige erfaringer. Vores mål er at skabe en åben og inkluderende atmosfære, hvor alle føler sig velkomne til at dele deres tanker og holdninger. Hvis de enkelte udsagn afspejler de studerendes egne erfaringer eller holdninger, opfordres de til at træde et skridt frem i klassen. Her ville de studerende have mulighed for at fortælle om deres egne erfaringer eller holdninger.

Dette skaber en interaktiv og engagerende dialog, hvor vi kan lære af hinanden og opdage fælles tråde på tværs af vores forskellige baggrunde og erfaringer.

(Video fra TK ungdomsklub ses nedenfor)

Amal, Nadia og Sarah T


pucf22-ki02