Naturen er et godt læringsrum for børnene. Vores forløb omhandler læring om træet ved at tegne et træ ud fra børnenes kroppe, eller hænder imens vi er dialog med børnene om træer, her så vi bla. et barn prøve at spejle en tegning som en af de andre børn havde fået hjælp til. Vi har i feltarbejdet gjort os erfaringer med at være forberedt på at aktiviteten kan justeres undervejs.

Antropomorfisme betyder at man menneskeliggøre dyr og planter. Som fx at det gør ondt på træet når man plukker bladene. Når vi snakker med børn om naturen skal vi være bevidste på grænsen mellem menneskeliggørelse af naturen og at formidle viden.

Under vores forløb blev vi bevidste om brugen af antropomorfisme. Vi fik rettet op på det ved at italesætte det med børnene

Sciencepædagogik er en ny tilgang til læring. Det er fremgangsmåde hvor man inddrager naturen og dens fænomener. Børnene får en ny forståelse for naturen som fx hvad vi kan bruge naturen til osv. Sciencepædagogik bygger på børnenes nysgerrighed og tager udgangspunkt i børnenes interesser. I vores feltarbejde havde vi taget nogle blade med, ikke var spændende i starten, men da børnene så der var dyr på bladene ville de rigtig gerne fange dyrene. Dette er en del af den sciencepædagogiske tilgang da vi i samspil med børnene undrer os og udforsker.

De fem vidensformer består af katalog-, analog-, dialogisk-, kropslig viden og phronesis. Katalog viden er det vi fortæller direkte til børnene. Analog viden er de personlige erfaringer børnene har med. Dialogisk viden er det man oplever i samspillet med en voksen. I kropslig viden er kroppen i fokus. Phronesis er børnenes dømmekraft der er baseret på erfaringer. Vi har brugt alle vidensformer mere eller mindre i vores feltarbejde, noget bevidst andet ubevidst. Vi så børnenes forståelse af hvor på et træ bladene skal placeres fx. Vi hørte historier fra børnene om deres tidligere erfaringer de har gjort sig og så hvordan de ville bevæge sig som et træ.

Ved at bruge naturen sammen med børnene har vi muligheden for at videregive et natursyn til børnene der er skabt på baggrund af bl.a. deres erfaringer. Vi som pædagoger har et ansvar for at vise børnene hvordan vi kan bruge naturen og hvorfor vi skal passe på den. Man bør have overvejelser med angående hvilke forudsætninger børnene har, hvordan man kan bevare fokus og visualisere aktiviteten.

CPE15o-NU12
CPE15o-NU12
CPE15o-NU12
CPE15o-NU12